Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Återköp av aktier i Byggmax Group under vecka 43 2021

Under perioden 25 oktober - 29 oktober har Byggmax Group AB (LEI-kod: 549300MPJPYQB0KCNH03) ("Byggmax" eller "Bolaget") återköpt sammanlagt 183 000 egna aktier (ISIN: SE0003303627) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 200 miljoner som Bolaget tillkännagav den 15 september 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden från den 20 september 2021 till dagen för årsstämman 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen").

Aktier i Byggmax har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)
2021 36 000 74,6250 2 686 500,00
-10
-25
2021 34 000 75,6177 2 571 001,80
-10
-26
2021 34 000 75,5735 2 569 499,99
-10
-27
2021 44 000 74,2983 3 269 126,56
-10
-28
2021 35 000 73,1734 2 561 067,95
-10
-29

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB Bank ASA, filial i Sverige, på uppdrag av Byggmax. Efter ovanstående förvärv uppgår Bolagets innehav av egna aktier per den 29 oktober till 641 000 aktier. Det totala antalet aktier i Byggmax uppgår till 60 999 045.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Nathhorst, CFO

Tel: 076-119 00 40

E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group

Tel: 076-119 09 85

E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Författare Cision