Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-26

Återköp av aktier i Enea under vecka 29, 2021

Under perioden 19 juli – 23 juli 2021 har Enea AB (publ) återköpt sammanlagt 3 941egna aktier (ISIN: SE0009697220) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa leverans av aktier i aktierelaterade incitamentsprogram.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 180 000 aktier eller 45 MSEK som Enea tillkännagav den 16 juli 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 19 juli 2021 – 31 mars 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Aktier i Enea AB har återköpts (i SEK) enligt följande:

DatumAggregerad daglig volym
(antal aktier)
Viktat genomsnitts-pris per dagTotalt dagligt transaktionsvärde
2021-07-19---
2021-07-20277236,778065 587,51
2021-07-212 723232,4679633 010,09
2021-07-22642232,2368149 096,03
2021-07-23299233,341169 768,99


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB på uppdrag av Enea. Efter ovanstående förvärv uppgår Eneas innehav av egna aktier till 42 629 den 23 juli 2021. Det totala antalet aktier i Enea, inklusive egna aktier, är 21 615 231, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 21 572 602. Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontaktpersoner för ytterligare information:

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: jan.haglund@enea.com

Björn Westberg, Finanschef
E-mail: bjorn.westberg@enea.com

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och sakernas internet. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Bifogade filer


Enea Buyback Transactions 20 23 July 2021
Återköp av aktier i Enea under vecka 29, 2021

Författare MFN