Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Återköp av aktier i Intrum AB (publ)

Intrum AB (publ) ("Intrum") har under perioden 4 maj 2021 till och med den 6 maj 2021 återköpt sammanlagt 140 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Intrums förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2021. Återköpsprogrammet, som Intrum offentliggjorde den 30 april 2021, är därmed avslutat då det maximala antalet aktier (140 000) har återköpts.

Återköpsprogrammet har genomförs i enlighet med marknadsmissbruks­förordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden 4 maj 2021 till och med den 6 maj 2021 har aktier återköpts enligt nedan.

+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|Datum|Aggregerad daglig|Viktat |Totalt |
| |volym (antal |genomsnittspris|transaktionsvärde|
| |aktier) |per dag (SEK) |per dag (SEK) |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|4 maj| 50 000| 293,7529| 14 687 645,00|
| 2021| | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|5 maj| 45 000| 295,5373| 13 299 178,50|
| 2021| | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|6 maj| 45 000| 299,1547| 13 461 961,50|
| 2021| | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Intrums räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Intrums innehav av egna aktier per den 6 maj 2021 till 923 654 aktier. Det totala antalet aktier i Intrum uppgår till 121 720 918 aktier.
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Director Treasury and Investor Relations
+46 (0) 8 546 102 02
ir@intrum.com
Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 14.30.

Författare Cision