Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Atlas Copco: Erbjudandehandling för det publika uppköpserbjudandet av ISRA VISION AG offentliggjort, acceptfristen börjar...

Efter godkännande från den tyska federala finansinspektionen (BaFin)
har erbjudandehandlingen för uppköpserbjudandet idag offentliggjorts.
ISRA VISION AG:s aktieägare kan nu acceptera erbjudandet om 50.00 EUR
(omkring 532.50 SEK) per aktie kontant.

Acceptfristen börjar idag och slutar den 8 april 2020. De aktieägare
som då inte har accepterat erbjudandet kommer fortfarande att kunna
göra det under den förlängda acceptfristen. Den väntas påbörjas den
16 april 2020 och löper till och med den 29 april 2020.

Uppköpserbjudandet är beroende av godkännande från
konkurrensmyndigheter i Tyskland och Österrike samt Kommittéen för
Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on
Foreign Investment in the United States, CFIUS). Målsättningen är att
få alla godkännanden före slutet av juni 2020. Efter fullföljandet av
uppköpserbjudandet är avsikten att påbörja ett avnoteringerbjudande
givet att priset för avnoteringerbjudandet inte överstiger det
ursprungliga erbjudandet, att det inte finns en betydande så kallad
free float, eller att andra skäl gör att en avnotering inte längre är
lämplig.

Vid tidpunkten för publiceringen av erbjudandehandlingen har Atlas
Copco säkerställt 37.85% av aktiekapitalet i ISRA VISION AG genom
bindande åtaganden (28.78%) och aktieköp från institutionella
investerare (9.07%).

Erbjudandehandlingen och ytterligare information finns tillgänglig på
www.technology-offer.com.

Viktigt meddelande:

Detta tillkännagivande är varken ett erbjudande om att köpa eller en
uppmaning till ett erbjudande om att sälja aktier i ISRA VISION AG.
De fastställda villkoren för erbjudandet, samt ytterligare
bestämmelser om erbjudandet, anges i erbjudandehandlingen som är
publicerad på www.technology-offer.com. Investerare och innehavare av
aktier i ISRA VISION AG uppmanas att läsa erbjudandehandlingen samt
att ta del av övriga relevanta handlingar angående erbjudandet
eftersom de innehåller viktig information.

Erbjudandet kommer uteslutande att ske med tillämpning av tysk lag och
särskilt enligt den tyska lagen om värdepappersförvärv och
övertagande (Wertpapiererwerbs und Übernahmegesetz - WpÜG), samt med
tillämpning av vissa bestämmelser i amerikansk
värdepapperslagstiftning rörande gränsöverskridande
uppköpserbjudanden. Erbjudandet kommer inte att genomföras med
iakttagande av bestämmelserna i andra jurisdiktioner än
Förbundsrepubliken Tyskland eller Amerikas förenta stater (i
tillämplig utsträckning). Således har inga andra tillkännagivanden,
registreringar, antaganden eller godkännanden av erbjudandet utanför
Förbundsrepubliken Tyskland lämnats in, arrangerats eller beviljats.
Investerare i och innehavare av värdepapper i ISRA VISION AG kan inte
förlita sig på bestämmelser till skydd för investerare i någon annan
jurisdiktion än Förbundsrepubliken Tyskland eller Amerikas förenta
stater (i tillämplig utsträckning). Med undantag för vad som anges i
erbjudandehandlingen, jämte de eventuella undantag som kan beviljas
av berörda tillsynsmyndigheter, kommer ett offentligt erbjudande om
övertagande inte att göras, varken direkt eller indirekt, i
jurisdiktioner där detta skulle utgöra ett lagbrott.

I den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lagar eller
förordningar, kan budgivaren Atlas Copco Germany Holding AG, övriga
koncernbolag eller budgivarens mäklare, direkt eller indirekt,
förvärva aktier i ISRA VISION AG utanför ramen för erbjudandet.
Förvärven kan ske före, under eller efter den period då erbjudandet
är öppet för accept. Sådana förvärv kan komma att genomföras via
börsen till marknadspriser eller utanför börsen på förhandlade
villkor. Om sådana förvärv eller förvärvsarrangemang genomförs kommer
de att göras utanför USA och med iakttagande av tillämplig
lagstiftning, inklusive US Securities Exchange Act från 1934. All
information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt lagar
och föreskrifter i Tyskland eller enligt annan relevant lagstiftning.

För mer information kontakta:

Sara Liljedal, Media Relations Manager
+46 8 743 8060 or +46 72 144 1038
media@atlascopco.com

Daniel Althoff, Vice President Investor Relations
+46 8 743 9597 (http://tel:+4687439597) or +46 76 899 9597
(http://tel:+46768999597)

ir@atlascopco.com

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra
kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för
framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid
hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag
kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på
104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/atlas-copco/r/erbjudandehandling-for-det-publ...
https://mb.cision.com/Main/90/3049193/1203054.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.