Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Atlas Copco: Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2014

Stockholm den 30 april 2014: Atlas Copco AB höll på tisdag den 29
april sin årsstämma under ordförandeskap av Sune Carlsson, som vilket
tidigare meddelats avböjt omval till styrelsen.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och
koncernen och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen
godkändes.

Utdelningen fastställdes till SEK 5,50 per aktie. Den 5 maj 2014
godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen
beräknas komma att skickas av Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.

Stämman valde nio styrelsemedlemmar: Staffan Bohman, Johan Forssell,
Ronnie Leten, Ulla Litzén, Gunilla Nordström, Hans Stråberg, Anders
Ullberg, Peter Wallenberg Jr och Margareth Øvrum. Hans Stråberg
valdes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Ett arvode om SEK 1 900 000 (1 850 000) utgår till styrelsens
ordförande och SEK 570 000 (555 000) till var och en av de övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 225 000
(200 000) och SEK 150 000 (125 000) till övriga medlemmar. Ett
oförändrat arvode på SEK 60 000 till var och en av medlemmarna i
ersättningskommittén. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till varje
styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller
utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet
att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska
aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att
bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de
syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna A-aktier.

Årsstämman valde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag med Jan
Berntsson som huvudansvarig revisor. Deloitte valdes till och med
årsstämman 2015.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av
ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en
prestationsbaserad personaloptionsplan för 2014.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av
bolagets egna serie A-aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden
för 2014 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den
del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier.
Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla
åtaganden enligt 2009, 2010 och 2011 års prestationsbaserade
personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till
syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman.
Ulla Litzén, ordförande, Staffan Bohman, Johan Forssell och Hans
Stråberg omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Hans
Stråberg, ordförande, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr valdes
som medlemmar i ersättningskommittén.

Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten
publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopco.com/arsstamma. Där
kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:
Håkan Osvald, Chefsjurist
08 743 8995
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa
kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings-
och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco
utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet,
energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873,
har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under
2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler
än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atlas-copco/r/rapport-fran-atlas-copcos-arssta...
http://mb.cision.com/Main/90/9575593/237931.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.