Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Atlas Copco: Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2019

Stockholm den 25 april 2019: Atlas Copco AB höll på torsdagen den 25
april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens
ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och
koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen
godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelningen fastställdes till SEK 6,30 per aktie uppdelat på två
utbetalningstillfällen på SEK 3,15 vardera. Avstämningsdagen för rätt
till utdelning vid det första utdelningstillfället är den 29 april
2019, och för det andra utdelningstillfället är avstämningsdagen den
28 oktober 2019. Den första utbetalningen förväntas utsändas av
Euroclear Sweden AB den 3 maj 2019 och den andra den 31 oktober 2019.

Stämman valde nio styrelsemedlemmar: Gunilla Berg, Staffan Bohman,
Tina Donikowski, Johan Forssell, Sabine Neuss, Mats Rahmström, Hans
Stråberg, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes. Hans
Stråberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Ett arvode om SEK 2 325 000 utgår till styrelsens ordförande och SEK
740 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda
i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på
SEK 315 000 och SEK 200 000 till övriga ledamöter. Till ordföranden i
ersättningskommittén 125 000 kronor och 90 000 kronor var till de
övriga ledamöterna samt ett arvode på SEK 100 000 till varje
styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller
utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet
att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska
aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att
bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de
syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A
aktier.

Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av
ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en
prestationsbaserad personaloptionsplan för 2019.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av
bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden
för 2019 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den
del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier.
Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla
åtaganden enligt 2014, 2015 och 2016 års prestationsbaserade
personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till
syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman.
Staffan Bohman, ordförande, Gunilla Berg, Johan Forssell och Hans
Stråberg omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Hans
Stråberg, ordförande, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes
som medlemmar i ersättningskommittén.

Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Mats
Rahmström kommer att publiceras på Gruppens hemsida:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/corporate-governan....
Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:
Håkan Osvald, Chefsjurist
08 743 8995

Sara Liljedal, Presschef
08 743 8060 eller 0721 441 038
media@se.atlascopco.com

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra
kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för
framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid
hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än
180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick
omsättningen till 95 miljarder SEK. Mer information finns på
www.atlascopcogroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/atlas-copco/r/rapport-fran-atlas-copcos-arsst...
https://mb.cision.com/Main/90/2796314/1032230.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.