Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-29

ATP’s investeringsafkast mere end indhenter tab fra første kvartal

Investeringsporteføljen har indhentet de tab, der opstod under den første del af corona-krisen som følge af de voldsomme fald på de finansielle markeder. Medlemmernes pensionsgarantier er fortsat intakte, og ATP’s mål om at levere økonomisk grundtryghed har igen vist sin robusthed.

Tab i investeringsporteføljen i første kvartal er mere end indhentet
Investeringsporteføljen opnåede et afkast på 5,2 mia. kr., som før skat svarer til 3,6 pct. af det gennemsnitlige bonuspotentiale i perioden. Særligt investeringerne i stats- og realkreditobligationer og i børsnoterede danske aktier bidrog positivt til afkastet, mens børsnoterede udenlandske aktier gav det største negative afkast. Tab som følge af de voldsomme fald på de finansielle markeder under den første del af corona-krisen er således fuldt ud indhentet. ATP har siden 2010 genereret et afkast på 169,4 mia. kr. i investeringsporteføljen, hvilket svarer til et gennemsnitligt årligt afkast på 16,7 pct.

”Vi har i mange år arbejdet målrettet med processer og risikostyring. Det har været stærkt medvirkende til, at vi har kunnet styre igennem den værste krise på de finansielle markeder i moderne tid. Selv om man skal være varsom med at se på enkelte kvartaler, når man som ATP er en langsigtet investor, så er jeg tilfreds med, at vi – trods de voldsomme fald på finansmarkederne i starten af året - har formået at skabe et positivt afkast i 2020 indtil videre,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Afdækning beskytter pensionsgarantierne
ATP*s pensionsprodukt er et garanteret produkt, som sikrer medlemmerne økonomisk grundtryghed. Afdækningen af garantierne har i perioden sikret, at ATP kan holde det, som medlemmerne er blevet lovet. ATP udbetales som en livsvarig ydelse og supplerer derfor folkepensionen i hele pensionstilværelsen. Det er særligt en fordel for de medlemmer, hvor ATP’s Livslang Pension er den eneste pensionsindtægt udover folkepensionen, hvilket gælder for omkring 40 pct. af alle pensionsmodtagerne i 2020.

”ATP er sammen med folkepensionen fundamentet for danskernes økonomiske grundtryghed i pensionstilværelsen. Derfor er det helt afgørende, at medlemmerne kan regne med den livslange pension, og at garantierne ikke er påvirkede af, at finansmarkederne har været særligt turbulente i 2020,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Værdien af de garanterede pensioner steg i årets første tre kvartaler med 52,2 mia. kr. primært på grund af faldende renter. Modsvarende dette gav afdækningsporteføljen et positivt afkast efter skat på 51,7 mia. kr. Værdien af afdækningsporteføljen steg således i takt med pensionsgarantierne, og afdækningen virkede således igen efter hensigten om at beskytte garantierne. Afdækningsresultatet før rentekurveknæk på -0,5 mia. kr. svarer til mindre end 0,1 pct. af værdien af de garanterede pensioner, der ultimo september 2020 udgjorde 809,3 mia. kr. Det samlede resultat af Afdækning blev på -5,4 mia. kr., hvilket primært skyldes rentekurveknæk ved tilbagediskontering af de garanterede pensioner, og det påvirker ikke ATP’s samlede formue.

Periodens resultat og formue
Resultatet for årets første tre kvartal blev på 0,9 mia. kr. ATP har for perioden hensat 10,0 mia. kr. til betaling af PAL-skat. Bonuspotentialet (ATP’s reserver) var ved udgangen af tredje kvartal 2020 på 126,9 mia. kr. Således har ATP fortsat en solid kapitalsituation med en overdækning på 15,7 pct. i forhold til de garanterede pensioner på 809,3 mia. kr. ATP-medlemmernes formue udgjorde i alt 936,1 mia. kr. ved udgangen af tredje kvartal 2020.

Kontakter

  • Stephan Ghisler-Solvang, Pressechef for Pensions- og Investeringsforretningen, +45 6122 9392, stg@atp.dk

Om ATP

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Med en pensionsformue på 936 mia. kr. er ATP samtidig et af Europas største pensionsselskaber. Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med over 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og resten af livet.

Vedhæftninger

Författare ATP

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.