Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Atria Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Atrian liikevoitto ja -vaihto pysyivät vakaina toisella vuosineljänneksellä

Atria Oyj, puolivuosikatsaus, 17.7.2020, klo 8.00
ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2020
Atrian liikevoitto ja -vaihto pysyivät vakaina toisella vuosineljänneksellä
Huhti-kesäkuu 2020
- Konsernin liikevaihto oli 366,3 miljoonaa euroa (368,9 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa) eli 1,1 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.
- Koronaviruspandemia (COVID-19) vaikutti Atrian liiketoimintaan: myynti Food Service -asiakkaille heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla, toisaalta myynti vähittäiskauppaan kasvoi.
- Atria Suomen kohentunut operatiivinen tehokkuus vahvisti liikevoittoa, liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.
- Atria Ruotsin ja Venäjän liikevaihto ja -tulos supistuivat vähentyneen Food Service ja pikaruokamyynnin takia. Myynti ja tulos paranivat katsauskauden lopussa.
- Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin ansiosta.
- Markkinatilanne kääntyi parempaan kesäkuussa Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Tammi-kesäkuu 2020
- Konsernin liikevaihto oli 723,0 miljoonaa euroa (705,3 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa) eli 0,9 prosenttia (0,3 %) liikevaihdosta.
- Atrian Suomen kasvanut liikevaihto ja hyvä operatiivinen tehokkuus vahvistivat liikevoittoa.
- Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3 prosenttia ja liiketappio pieneni edellisvuoteen verrattuna. Epäsuotuisa myynnin rakenne painoi liikevoittoa.
- Atria Tanska & Viron liikevaihto parani lisääntyneiden myyntivolyymien ja hinnankorotusten ansiosta.
- Atria Venäjän liiketulosta painoi poikkeuksellisen heikko myynti huhti-toukokuussa.
- Koronaviruspandemian aiheuttama markkinahäiriö heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta.
 

Q2 Q2 H1 H1
Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto
   Atria Suomi 263,0 263,7 515,6 504,7 1 033,8
   Atria Ruotsi 71,7 74,4 143,2 141,0 289,4
   Atria Tanska & Viro 26,9 23,5 53,3 45,3 96,6
   Atria Venäjä 13,3 18,5 29,4 34,2 73,8
   Eliminoinnit -8,6 -11,2 -18,5 -19,9 -42,3
Liikevaihto yhteensä 366,3 368,9 723,0 705,3 1 451,3

Liikevoitto
   Atria Suomi 7,3 6,4 13,5 10,3 40,0
   Atria Ruotsi -2,1 -1,5 -4,1 -5,6 -6,1
   Atria Tanska & Viro 1,1 1,0 1,4 1,6 4,4
   Atria Venäjä -1,4 -0,3 -2,8 -2,5 -4,0
   Kohdistamattomat -0,7 -0,5 -1,7 -1,5 -3,1
Liikevoitto yhteensä 4,1 5,1 6,4 2,3 31,1
Liikevoitto-% 1,1 % 1,4 % 0,9 % 0,3 % 2,1 %

Tulos ennen veroja 3,6 3,5 4,7 -0,3 26,2

Osakekohtainen tulos, € 0,07 0,07 0,08 -0,08 0,54
 

Juha Gröhn, toimitusjohtaja
"Atria-konsernin liikevaihto kuluvan vuoden toisella neljänneksellä oli 366,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa. Kun otamme huomioon koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen, voimme suhtautua kohtalaisen tyytyväisesti toisen vuosineljänneksen myyntiin ja kannattavuuteen. Toiminnallisesti jakso meni sujuvasti - koronaviruksen aiheuttamia sairastumisia henkilöstöllä on ollut vähän ja tehtaat pyörivät. Omat toimenpiteet viruksen leviämisen estämisessä ovat osoittautuneet tehokkaiksi.
Kaupankäynnin osalta toinen vuosineljännes on ollut poikkeuksellinen. Maaliskuun lopussa kotitaloudet täydensivät varastojaan ja kauppa kävi erityisesti kotiruoanlaiton perustuotteilla reippaasti. Huhtikuussa kysyntä tasaantui nopeasti ja esimerkiksi pääsiäismyynti oli tavallista pienempi. Myös toukokuu oli myynniltään alavireinen. Kesäkuussa koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitteiden lieventäminen lisäsi kysyntää kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla ja myynti olikin hyvä. Kesäkuun kauppaa osaltaan vauhditti myös lämmin sää.
Suurin vaikutus koronavirusrajoitteilla on ollut Food Service -myyntiin. Ne liiketoiminta-alueet, joissa Food Service -myynnin osuus liikevaihdosta on suuri, ovat saaneet pahimman iskun sekä liikevaihtoon että tulokseen. Suurimmat vähennykset myyntiin tulivat Venäjälle ja Ruotsiin, mutta myös Suomessa vaikutukset olivat merkittävät. Sibyllan myynti pieneni kaikkialla - erityisesti Venäjällä, jossa Sibyllan pudotus huhtikuussa oli ankara eli liikevaihdosta katosi 70 prosenttia. Katsauskauden lopulla Sibyllan myynti palautui normaalitasolle ja nousi osittain jopa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan yläpuolelle.
Myynti vähittäiskauppaan on kasvanut Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta kasvu ei ole ollut riittävä paikkaamaan menetyksiä Food Service -myynnissä. Atrian edustamien tuoteryhmien markkina Suomen vähittäiskaupassa on kasvanut peräti 9 prosenttia arvossa mitattuna. Food Service -myynnin hiipuminen on vaikeuttanut mm. fileiden ja paistien myyntiä. Myös valmisruoan tietyt tuoreryhmät ovat kärsineet koronasta. Esimerkiksi välipaloja on syöty aiempaa vähemmän. Lihavalmisteiden kysyntä on ollut nousussa ja siipikarjan kehitys on edelleen kasvava.
Sianlihan vienti Kiinaan on sujunut volyymien osalta jopa odotettua paremmin, mutta toukokuussa hintataso Kiinan markkinoilla aleni. Kiinassa hintatason vaihtelut ovat suuria ja nopeita.
Viime viikkojen koronauutiset Atrian kotimarkkinoilla ovat olleet rohkaisevia eli taudin leviäminen on saatu hallintaan. Nyt ihmiset voivat ja uskaltavat liikkua ja myös kuluttaa - hyvä myynti kesäkuussa osoitti tämän. Myyntivolyymin vaihteluihin on kuitenkin syytä varautua. Atrian arki on sujunut hyvin, joten kyky toimia markkinan mukaan on kunnossa. "
Huhti-kesäkuu 2020
Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 366,3 miljoonaa euroa (368,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla: myynti vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille kasvoi ja toisaalta myynti Food Service -asiakkaille heikkeni. Atria Ruotsin ja Venäjän liikevaihto heikkeni ravintola- ja pikaruokamyynnin laskun myötä. Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia lisääntyneiden myyntivolyymien ja hinnankorotusten ansiosta.
Atria Suomen liikevoitto kasvoi, mikä johtui hyvästä operatiivisesta tehokkuudesta ja sesonkien hallinnasta. Atria Ruotsin ja Venäjän myynnin voimakas heikkeneminen Food Service ja pikaruoka-asiakkaille painoi liiketulosta huhti-toukokuussa. Atria Tanska & Viron liikevoitto parani liikevaihdon kasvun myötä. Tulosparannusta heikensi alkuvuoden aikana nousseet liharaaka-aineiden hinnat ja epäsuotuisa myynnin rakenne.
Koronaviruspandemian vaikutukset Atrian liiketoimintaan olivat pahimmillaan huhti-toukokuussa. Kesäkuussa pandemiarajoituksia alettiin purkamaaan ja myyntivolyymit kääntyivät parempaan suuntaan. Sianlihan vientivolyymit Suomesta Kiinaan olivat hyvällä tasolla, mutta myyntihintojen lasku toukokuussa painoi kannattavuutta.
Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 263,0 miljoonaa euroa (263,7 milj. euroa). Myynti vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta myynti Food Service -asiakkaille pieneni. Koronarajoitusten purkamisen myötä Food Service -myynti alkoi elpymään kesäkuun loppua kohden. Sianlihan vienti Kiinaan lisääntyi, mutta hintataso laski globaalien hintamuutosten mukana. Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Liikevoittoa vahvistivat teollisten toimintojen operatiivinen tehokkuus ja sesonkien hyvä hallinta. Koronapandemia heikensi myynnin rakennetta ja aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, minkä tulosvaikutusta lievensi valtion myöntämä työeläkevakuutusmaksun alennus.
Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 71,7 miljoonaa euroa (74,4 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa laski 3 prosenttia. Liikevaihtoa painoi myynnin heikkeneminen Food Service ja pikaruoka-asiakkaille, mikä johtui koronapandemian leviämisen estämiseksi asetetuista rajoitteista ja suosituksista. Siipikarjatuotteiden myynti vähittäiskauppaan vahvistui edelleen toisella vuosineljänneksellä. Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa). Liiketuloksen lasku oli seurausta heikentyneestä liikevaihdosta ja myynnin epäsuotuisasta rakenteesta vähittäiskaupassa. Kaupan omien tuotemerkkien myynti lisääntyi katsauskauden aikana. Myynnin voimakas heikkeneminen Food Service ja pikaruoka-asiakkaille painoi liiketulosta huhti-toukokuussa. Kesäkuussa myyntivolyymit ja tuloskehitys kääntyivät parempaan suuntaan. Koronapandemia heikensi erityisesti myynnin rakennetta ja aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, minkä tulosvaikutusta lievensivät valtion maksamat korvaukset sairaslomien ajalta.
Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 26,9 miljoonaa euroa (23,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin ansiosta. Virossa ja Tanskassa Food Service -myynnin osuus kokonaismyynnistä on pieni, minkä vuoksi koronapandemian negatiiviset vaikutukset liiketoiminta-alueen liikevaihtoon jäivät vähäisiksi. Liikevoitto kasvoi liikevaihdon kasvun myötä. Tanskassa tulosparannusta heikensi alkuvuoden aikana voimakkaasti nousseet liharaaka-aineiden hinnat ja epäsuotuisa myynnin rakenne.
Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 13,3 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa). Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Myynti vähittäiskauppaan kasvoi, erityisesti Casademont-tuotteiden myynti oli vahvaa. Myynti Food Service ja pikaruoka-asiakkaille heikkeni merkittävästi huhtikuussa, mutta alkoi toipua toukokuun lopulla. Kesäkuussa Sibylla-tuotteiden myynti oli jo huomattavasti edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Liiketuloksen lasku oli seurausta myynnin heikkenemisestä ja epäsuotuisasta rakenteesta. Koronatartuntojen leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet tuotantolaitoksilla aiheuttivat jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia.
Tammi-kesäkuu 2020
Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 723,0 miljoonaa euroa (705,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Atrian liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuoden lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin ja viennin johdosta. Erityisesti sianlihan vientivolyymit Kiinaan olivat hyvällä tasolla. Atria Suomen lisääntynyt liikevaihto ja hyvä operatiivinen tehokkuus vahvistivat liikevoittoa.
Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, liiketulos oli edellisvuotta parempi. Atria Ruotsin vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia. Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi noin 18 prosenttia, mikä johtui myyntivolyymien lisääntymisestä vähittäiskauppaan ja hintojen noususta. Atria Venäjän Food Service ja Sibylla-tuotteiden myynti lisääntyi vuoden alussa, mutta laski voimakkaasti huhti-toukokuun aikana.
Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttivat Atrian toimintaympäristöön ensimmäisen vuosineljänneksen lopulta lähtien. Ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin liittyvillä kansallisilla rajoituksilla ja suosituksilla oli vaikutuksia Atrian liiketoimintaan. Ravintoloiden aukioloa ja asiakasmäärää on rajoitettu, ja ihmisten vähentynyt matkustaminen ja liikkuminen ulkona on pienentänyt ruoan myyntiä myös pikaruokaravintoloissa ja huoltoasemilla.
Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen vuoksi maaliskuun lopulla. Huhti-toukokuun aikana myyntivolyymit Food Service ja pikaruoka-asiakkaille pienenivät merkittävästi. Koronarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä Food Servce -myynti lisääntyi ja markkina alkoi elpymään katsauskauden loppua kohden.
Poikkeusoloihin ...

Författare Atria Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.