Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Atrium Ljungberg AB: Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 5 april 2017

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 5 april 2017 fastställdes
årsredovisningen för 2016. Styrelseledamöterna och verkställande
direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Utdelningen fastställdes till 3,95 kr per aktie. Avstämningsdagen för
utdelning fastställdes till den 7 april 2017. Utdelningen beräknas
sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 12 april 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med
slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes
Johan Ljungberg, Simon de Château, Sune Dahlqvist, Hanna Graflund
Sleyman, Anna Hallberg och Erik Langby. Till styrelseordförande
omvaldes Johan Ljungberg.

Vidare beslutade årsstämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1
400 000 kr att fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens
ordförande och 200 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.
Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Följande personer kommer att utgöra valberedning inför årsstämman
2018: Per-Erik Hasselberg (representerande familjen Holmström), Lars
Ericson (representerande Konsumentföreningen Stockholm), Hans
Hedström (representerande Carnegie Fonder), Johan Ljungberg
(representerande familjen Ljungberg) och Ilkka Tomperi
(representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma).

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma att besluta om apportemission av högst 13,3 miljoner
aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av
kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till
nästa årsstämma kunna fatta beslut om att förvärva sammanlagt så
många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Nacka, 2017-04-06
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@al.se (annica.anas@atriumljungberg.se)

Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6
april 2017 kl. 08.30 CET.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala,
Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta
framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande
stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden
rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den
totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat
på ett femtiotal fastigheter, värderade till 36 miljarder kronor.
Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i
områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor
ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq
Stockholm Large Cap-listan.

Läs mer på www.al.se (http://www.atriumljungberg.se/).
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atrium-ljungberg-ab/r/arsstamma-i-atrium-ljung...
http://mb.cision.com/Main/1145/2231925/653007.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.