Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Atrium Ljungberg AB: Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 7 april 2014

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 7 april 2014 fastställdes
årsredovisningen för 2013. Styrelseledamöterna och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Utdelningen fastställdes till 3,05 kr per aktie. Avstämningsdagen för
utdelningen fastställdes till den 10 april 2014 och utdelningen
beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 15 april 2014.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes
Dag Klackenberg, Sune Dahlqvist, Thomas Evers, Anna Hallberg och
Johan Ljungberg. Erik Langby och Simon de Château valdes till nya
styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Dag Klackenberg.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 600
000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens
ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter vardera.
Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att valberedningen inför 2015 års årsstämma ska
utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den
30 april 2014. Valberedningen kommer att tillkännages senast den 13
juni 2014.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma överlåta bolagets egna B-aktier under vissa angivna
förutsättningar.

Nacka 2014-04-08
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16
ingalill.berglund@atriumljungberg.se
Annica Ånäs, cfo Atrium Ljungberg. Tel: 0703-41 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och
utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi
tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i
Nacka, Kvarteret Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i
Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden
skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur
och utbildning.

www.atriumljungberg.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atrium-ljungberg-ab/r/arsstamma-i-atrium-ljung...
http://mb.cision.com/Main/1145/9565211/230559.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.