Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-21

Atrium Ljungberg AB: Atrium Ljungberg säljer Port 73 i Haninge

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om
försäljning av fastigheten Söderby Huvudgård 2:43 i Haninge, mer känd
som handelsplatsen Port 73. Köpeskillingen baseras på ett
underliggande fastighetsvärde om 977 miljoner kronor. Köpare är CBRE
Global Investors.

- Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning
av handel, kontor, bostäder, service, kultur och utbildning. Vi
bedömer att vi inte, inom överskådlig tid, kan utveckla platsen vid
Port 73 på ett sätt som stödjer vår vision och affärsidé.
Marknadsläget för avyttring är nu mycket starkt och vi väljer därför
att sälja och istället fokusera och investera i våra andra platser
där vi har större utvecklingsmöjligheter, säger Annica Ånäs, vd,
Atrium Ljungberg.

Försäljningen av Port 73 sker genom avyttring av aktier.
Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 977
miljoner kronor före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett
positivt resultat efter skatt med cirka 85 miljoner kronor i Atrium
Ljungbergs koncern, varav merparten hänförs till uppskjuten skatt och
kommer att redovisas i bokslutet för det fjärde kvartalet 2017.

Fastighetens hyresvärde är 70 miljoner kronor. CBRE Global Investors
tillträder fastigheten 1 februari 2018.

Sedan 2009 har Atrium Ljungberg stegvis byggt ut och omvandlat Port 73
till en regional handelsdestination i Södertörn. Port 73 omfattar
idag totalt cirka 36 600 kvadratmeter uthyrbar yta innehållande
volymhandel samt en galleria med ett fyrtiotal butiker, restauranger
och service.

- Port 73 är numera en etablerad handelsplats. Den är i princip fullt
uthyrd och fastighetens driftnetto, butikernas omsättning och antalet
besökare har utvecklats starkt de senaste åren, avslutar Annica Ånäs.

CBRE har varit Atrium Ljungbergs rådgivare i affären.
Nacka, 2017-12-21
Atrium Ljungberg AB (publ)
För mer information kontakta:
Monica Fallenius, affärsområdeschef Transaktion och Etablering, Atrium
Ljungberg 070-209 01 14

monica.fallenius@al.se
Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg 070-341 53 37
annica.anas@al.se
Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 december 2017 kl. 16.00 CET.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt
fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel
kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala
uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett
femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Våra
handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden
arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett
tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i
framtiden motsvarande cirka tretton miljarder kronor. Atrium
Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på
www.al.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atrium-ljungberg-ab/r/atrium-ljungberg-saljer-...
http://mb.cision.com/Main/1145/2420283/770768.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.