Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Atrium Ljungberg AB: Bokslutskommuniké 2018

- 2018 var ett intensivt år, aldrig tidigare har vi genomfört så många
stora affärer. Resultatet var det bästa i Atrium Ljungbergs historia,
kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

- Vi har en stor projektportfölj som möjliggör framtida investeringar
om 17 miljarder kronor och därmed en fortsatt god tillväxt i bolaget,
avslutar Annica Ånäs.

· Nettoomsättningen ökade till 2 629 mkr (2 563) varav hyresintäkter
ökade till 2 412 mkr (2 389). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd
ökade med 2,9 procent.

· Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (95), inklusive
projektfastigheter.

· Nettouthyrningen ökade till 144 mkr (40) varav 92 mkr (59) avsåg
projektfastigheter.

· Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 648
mkr (1 647). Överskottsgraden minskade till 68 procent (69).

· Resultat före värdeförändringar ökade till 1 214 mkr (1 180).

· Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick
till 2 516 mkr (1 817). Orealiserade värdeförändringar derivat
uppgick till -70 mkr (121).

· Periodens resultat ökade till 3 453 mkr (2 559), vilket motsvarar
26,15 kr/aktie (19,21).

· Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 758 mkr (1 593).

· Förvärv av fastigheter uppgick till 1 727 mkr (2 265).

· Försäljning av fastigheter uppgick till 2 662 mkr (868).

· Styrelsen föreslår en utdelning om 4,85 kr/aktie (4,50).

· Prognosen för 2019 uppgår till 1 200 mkr för resultat före
värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 940 mkr,
motsvarande 7,21 kr/aktie.

· I februari 2019 fattade styrelsen beslut om nya finansiella mål.

Nacka, 2019-02-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@al.se (annica.anas@atriumljungberg.se)

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se (martin.lindqvist@atriumljungberg.se)
Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15
februari 2019 kl. 08.30 CET.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt
fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel
kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala
uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett
femtiotal fastigheter, värderade till 44 miljarder kronor. Våra
handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per år och i våra
områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor
ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i
framtiden motsvarande cirka 17 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är
noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atrium-ljungberg-ab/r/bokslutskommunike-2018,c...
https://mb.cision.com/Main/1145/2741915/991657.pdf
https://mb.cision.com/Public/1145/2741915/800687331a7fcdb9.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.