Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

- Jag är både stolt och glad över den avsiktsförklaring som Atrium
Ljungberg tecknat med Stockholms stad avseende Slakthusområdet. Vår
vision är att området ska bli hela Stockholms mötesplats för kontor,
boende, mat, kultur och upplevelser, säger Annica Ånäs, vd Atrium
Ljungberg.

- Vi levererar ett stabilt resultat, har en stark finansiell ställning
med en låg belåningsgrad och en fantastisk snittränta på 1,4 procent.
Vi har musklerna att förverkliga vår intressanta projektportfölj,
avslutar Annica Ånäs.

· Nettoomsättningen ökade till 1 968 mkr (1 890) varav hyresintäkter
ökade till 1 799 mkr (1 786). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd
ökade med 3,6 procent.

· Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2018-01-01, 95),
inklusive projektfastigheter.

· Nettouthyrningen uppgick till 116 mkr (11) varav 83 mkr (41) avsåg
projektfastigheter.

· Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 254 mkr
(1 246). Överskottsgraden var oförändrad 70 procent (70).

· Resultat före värdeförändringar ökade till 937 mkr (909).

· Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 1 390 mkr
(1 688). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 27 mkr
(136).

· Periodens resultat uppgick till 2 151 mkr (2 162), vilket
motsvarar 16,25 kr/aktie (16,23).

· Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 176 mkr (1 171).

· Förvärv av fastigheter uppgick till 167 mkr (1 823).

· Försäljning av fastigheter uppgick till 127 mkr (-).

· Prognosen för 2018 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat
före värdeförändringar. Resultatet efter skatt bedöms uppgå till 2
390 mkr, motsvararande 18,09 kr/aktie.

Nacka, 2018-10-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@al.se (annica.anas@atriumljungberg.se)

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se (martin.lindqvist@atriumljungberg.se)
Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19
oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt
fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel
kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala
uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett
femtiotal fastigheter, värderade till 43 miljarder kronor. Våra
handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden
arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett
tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i
framtiden motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är
noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atrium-ljungberg-ab/r/delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/1145/2648470/928954.pdf
http://mb.cision.com/Public/1145/2648470/903f02303121cf9c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.