Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari - mars 2020

- Vi presenterar ett stabilt resultat för första kvartalet men
Coronapandemins framtida effekter är svårbedömda, säger Annica Ånäs,
vd Atrium Ljungberg.

· Nettoomsättningen ökade till 733 mkr (665) varav hyresintäkter
ökade till 648 mkr (633). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade
med 1,6 procent.

· Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive
projektfastigheter.

· Nettouthyrningen uppgick till 9 mkr (-33) varav 20 mkr (-15) avsåg
projektfastigheter.

· Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 435 mkr
(427). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (67).

· Resultat före värdeförändringar ökade till 311 mkr (306).

· Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick
till -1 486 mkr (148). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick
till -236 mkr (-160).

· Periodens resultat uppgick till -1 134 mkr (220), vilket motsvarar
-8,74 kr/aktie (1,69).

· Investeringar i egna fastigheter ökade till 570 mkr (398).

· Ingen prognos lämnas för 2020. Den tidigare prognosen som lämnades
i bokslutskommunikén 2019 för resultat före värdeförändringar uppgick
till 1200 mkr. Efter den prognosen har Farsta Centrum sålts. Till det
kommer att Coronapandemins effekter är svårbedömda både avseende
hyresgästers behov av eventuella hyreslättnader och påverkan på
Atrium Ljungberg av eventuella konkurser och framförallt avseende
under hur lång tid Coronapandemin kommer pågå.

Nacka, 2020-04-16
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37
annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09
martin.lindqvist@al.se

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 april 2020 kl. 07.30 CET.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt
fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel
kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala
uthyrbara ytan omfattar cirka 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett
sjuttiotal fastigheter, värderade till 48 miljarder kronor. Våra
handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden
arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett
tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i
framtiden motsvarande cirka 32 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är
noterat som ATRLJ-B.STpå Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer
www.al.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/atrium-ljungberg-ab/r/delarsrapport-januari--...
https://mb.cision.com/Main/1145/3088895/1230209.pdf
https://mb.cision.com/Public/1145/3088895/94ca6dcde9594b0c.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.