Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari-september 2019

- Jag är glad över att såväl hyresintäkter som driftnetton ökar. Detta
är ett resultat av flera färdigställda projekt, nya uthyrningar och
lyckade omförhandlingar. Vi behåller vår prognos om 1 200 miljoner
kronor för resultat före värdeförändringar trots vår
bostadsförsäljning i Ärvinge i Kista, säger Annica Ånäs, vd Atrium
Ljungberg.

· Nettoomsättningen ökade till 2 073 mkr (1 968) varav hyresintäkter
ökade till 1 933 mkr (1 799). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd
ökade med 6,5 procent.

· Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (94), inklusive
projektfastigheter.

· Nettouthyrningen uppgick till - 75 mkr (116) varav -16 mkr (83)
avsåg projektfastigheter.

· Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 315 mkr
(1 254), exklusive effekten av införandet av IFRS, en ökning med 4,9
procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (70).

· Resultat före värdeförändringar ökade till 945 mkr (937).

· Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter ökade till
1 597 mkr (1 390). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick
till -554 mkr (27).

· Periodens resultat uppgick till 1 762 mkr (2 151), vilket
motsvarar 13,55 kr/aktie (16,25).

· Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 217 mkr (1 176).

· Förvärv av fastigheter ökade till 1 166 mkr (167).

· Försäljningar av fastigheter ökade till 1 031 mkr (127).

· Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat
före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1 820
mkr, motsvarande 14,00 kr/aktie.

Nacka, 2019-10-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@al.se (annica.anas@atriumljungberg.se)

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se (martin.lindqvist@atriumljungberg.se)
Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18
oktober 2019 kl. 07.30 CET.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt
fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel
kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala
uthyrbara ytan omfattar drygt 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett
sjuttiotal fastigheter, värderade till 47 miljarder kronor. Våra
handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden
arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett
tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i
framtiden motsvarande cirka 28 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är
noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/atrium-ljungberg-ab/r/delarsrapport-januari-s...
https://mb.cision.com/Main/1145/2935275/1125310.pdf
https://mb.cision.com/Public/1145/2935275/a15b2a3d21fb1542.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.