Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

ATRIUM LJUNGBERG: STORA VÄRDEÄNDRINGAR, CORONA TYNGER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Atrium Ljungberg redovisar stora
värdeförändringar under första kvartalet vilket tynger nettoresultatet.
Bolaget har även beslutat att överge tidigare lämnad helårsprognos, dels på
grund av coronapandemins effekter.

"I coronapandemins spår har vi framför allt påverkats av att besöksantalet
gått ner på våra handelsplatser. Av våra hyresintäkter består cirka 30
procent av sällanköp samt restauranger och kaféer. Dessa verksamheter har
tappat upp till 70 procent av sin omsättning. Dagligvaror och apotekhar
tvärtom ökat sin omsättning", skriver vd Annica Ånäs i rapporten.

Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -1.486
miljoner kronor (148) under första kvartalet.

"Värdeförändringen förklaras främst av sänkta marknadsvärden för
handelsfastigheter kopplat till ökad osäkerhet och risk för försämrade
kassaflöden", skriver Atrium.

Transaktionsmarknaden gick mycket starkt under årets två första månader men
vände snabbt i början av mars. För handelsfastigheter bör ha skett en
prisjustering givet den situation som råder för handelshyresgäster vilket,
åtminstone på kort sikt, kommer att påverka Atriums driftnetto, heter det.

"Vi har även justerat upp avkastningskravet något. Totalt sett har vi därmed
gjort en nedskrivning på värt fastighetsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor,
eller cirka tre procent av det totala värdet", skriver Annica Ånäs.

Periodensresultatet under första kvartalet föll till -1.134 miljoner kronor,
jämfört med +220 miljoner motsvarande period ifjol.

Tidigare prognos om ett resultat före värdeförändringar på 1,2 miljarder
kronor 2020 dras alltså tillbaka.

"Även om en liten del, endast en procent, av våra hyresintäkter är relaterade
till ett omsättningsutfall så kommer vi att påverkas av att hyresgäster inte
har möjlighet att betala sina hyreskostnader. Vi ser också ett ökat antal
rekonstruktioner och konkurser inom handelssegmentet", skriver vd.

Regeringen har lagt ett förslag om hyresstöd till fastighetsbolag som ger
drabbade hyresgäster lättnader under andra kvartalet.

"Skulle Atrium Ljungberg teoretiskt ge en hyreslättnad om 50 procent för
samtliga sällanköp-, kafé- och restaurangverksamheter och erhålla ett
statligt stöd för alla dessa lättnader, skulle det innebära en minskad intäkt
om 45 miljoner kronor för andra kvartalet. Vi kommer att göra en individuell
bedömning för varje hyresgäst om en hyreslättnad behövs", skriver vd.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.