Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Atrium Ljungberg: Tillkomna projekt drev driftsnettot i Q3 – VD, FC

(SIX) Atrium Ljungbergs driftsnettotillväxt om +10 procent i tredje
kvartalet var främst projektdriven. Fastighetsbolagets förvaltning i
befintligt bestånd präglas därutöver av stabilitet. Resultat före
värdeförändringar och skatt såg något lägre tillväxt beroende på en
engångspost inom räntekostnaderna.

Det framkom under SIX News intervju med Atrium Ljungbergs vd
Ingalill Berglund och finanschef Annica Ånäs. Intervjun ägde rum
torsdagen den 23 oktober, dagen efter niomånadersrapporten.

Ser man till fastighetsbolagets resultatutfall inkom resultatet
före värdeförändringar och skatt på 228 miljoner kronor för det tredje
kvartalet 2014, en tillväxt om cirka +3 procent mot 221 miljoner samma
kvartal i fjol.

Resultatutfallet var samtidigt helt i linje med
analytikerförväntningarna vid 228 miljoner, baserat på SIX
News/Inquiry Financials konsensusenkät.

Inom resultatmåttet ovan ingår bruttoresultaten från dels
fastighetsförvaltningen, motsvarande driftsnettot, och från dels
projekt-/entreprenadverksamheten, samt kostnader för central
administration och finansnetto.

Totalt bruttoresultat i kvartalet blev 361 miljoner, motsvarande +8
procents tillväxt mot samma kvartal i fjol. Inom detta bidrog
driftsnettot med 363 miljoner, motsvarande en tillväxt på +10 procent,
också det överstigande förväntningarna, här vid 344 miljoner.

Vilka faktorer har drivit resultattillväxten i tredje kvartalet
jämfört med samma kvartal i fjol?

Annica Ånäs svarar att det kommit positiva bidrag till driftnettot
från två projekt som färdigställdes under 2013: det "stora"
Mobilia-projektet i Malmö samt en mindre utökning av handelsplatsen
Port 73 i Haninge.

Därtill har även av 2014 års projekt bidragit positivt: bland annat
har ICA i Farsta och projektet Nod i Kista blivit klara och det har
skett etableringar i Gränby Köpstad i Uppsala.

Negativ driftsnettopåverkan har samtidigt kommit från att Atrium
Ljungberg sålt varuhuset PUB i centrala Stockholm.

"Det här sammantaget förklarar varför vi haft en resultatökning på
driftsnettot", säger Ånäs.

Längre ned i resultaträkningen förklarar de "något ökade
räntekostnaderna" varför resultatet före värdeförändringar (och skatt)
inte ser lika stor ökning som bruttoresultatet. En "engångseffekt" i
tredje kvartalets räntekostnader gjorde utfallet där "något högre än
vad vi kommer att ha i nästa kvartal", meddelar finanschefen.

De omnämnda räntekostnaderna ingår på raden "finansiella
kostnader". Här sågs -116 miljoner i kvartalet, en ökning från -99
miljoner samma kvartal 2013.

För övrigt gällande förvaltningens utveckling, är där något som
sticker ut på senare tid?

"Det är framförallt de nämnda förändringarna i beståndet som slår
igenom", säger vd Ingalill Berglund. Hon konstaterar att även om
fastighetsbolaget "skruvat på mycket av det som går att skruva på" så
gör verksamhetens stabilitet att det inte får så tvära genomslag.

Annica Ånäs tillägger att "vissa nyuthyrningar och omförhandlingar"
givit en positiv effekt, men instämmer i att det i stort varit väldigt
stabilt i befintligt bestånd.

Kvartalets nettouthyrning meddelades i rapporten ha varit +5
miljoner, mot -13 miljoner i fjolårskvartalet.

Ser man till kvartalets totala hyresintäkter var dessa 500 miljoner
kronor mot 475 miljoner i fjol. Analytikernas förväntningar låg också
här nära utfallet, på 493 miljoner.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.