Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

Attana: Attana AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Attana AB ("Attana", "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med
anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds
den 20 augusti 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets
(https://www.attana.com/investerare/) samt Eminova Fondkommissions
(http://www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel utan
företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i
samband med att teckningstiden inleds.

FÖRETRÄDESRÄTT

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 16
augusti 2019 erhålls två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de
nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas
samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

ÖVRIGA VILLKOR

Emissionskurs: 0,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: ca 14,6 MSEK före emissionskostnader

Teckningsförbindelser/Garantier: upp till 61,8 procent av det totala
emissionsbeloppet

Antal nyemitterade aktier: högst 48 705 400 stycken

Avstämningsdag: 16 augusti 2019

Teckningstid: 20 augusti - 3 september 2019

Handel med teckningsrätter: 20 augusti - 30 augusti 2019

Handel med BTA: 20 augusti till dess emissionen registrerats vid
Bolagsverket.

Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på
avräkningsnota

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB
e-post: teodor.aastrup@attana.com
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 aug
2019 kl. 14.00CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och
utveckling av nya läkemedel genom biologisk
interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade
teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade
analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och
akademiska institutioner. Mer information om Attanas
forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller
kontakta sales@attana.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/attana/r/attana-ab-offentliggor-memorandum-in...
https://mb.cision.com/Main/16535/2883682/1091968.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.