Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Attana: Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB

Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med 130%
till 3,3 MSEK jämfört med 1,4 MSEK samma period föregående år.

Kassaflödet under perioden var -1,5 MSEK vilket är en förbättring med
2,8 MSEK jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet
påverkades positivt av upptagande av lån om 0,8 MSEK. Kassaflödet
påverkades negativt av ökade kundfordringar om 2,7 MSEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Bolaget har under perioden sålt ett analysinstrument till
Linnéuniversitetet samt fått ett antal uppdragsforskningskontrakt
från nya kunder såväl som uppföljningsuppdrag hos befintliga kunder.

Bolaget deltog vid Affinity 2019 där bolagets teknikpresenterades och
kontakter med nya potentiella kunder etablerades.

Samarbete med HVD Life Sciences har fortsatts utvecklats och ett antal
gemensamma kund orienterande aktiviteter har genomförts.

Bolaget beviljades i Q1 ett lån från Almi Företagspartner Stockholm
Sörmland AB om totalt 1,8 MSEK varav 1.0 MSEK utbetalades under Q1
och resterande 0,8 MSEK i Q2.

Bolaget har under perioden fortsatt att implementerat de nödvändiga
förbättringsåtgärder som identifierades under Q4 2018. Bl.a. har
fokus varit på snabbare leveranser till kunder.

· Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med
130% till 3,3 MSEK jämfört med 1,4 MSEK samma period föregående år.

· Ökningen av nettoomsättningen är främst tack vare
direktförsäljning av analysinstrument.

· Övriga rörelseintäkter har minskat p.g.a. färre gemensamma
forsknings och utvecklingsprojekt med kunder.

· Kassaflödet under perioden var -1,5 MSEK vilket är en förbättring
med 2,8 MSEK jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflödet påverkades positivt av upptagande av lån om 0,8
MSEK.

· Kassaflödet påverkades negativt av ökade kundfordringar om 2,7
MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Bolaget har beslutat om att genomföra en företrädesemission om 14,6
MSEK 20 augusti till 2 september 2019

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

·
Nettoomsättning 3,0 (0,5) MSEK

·
Övriga rörelseintäkter 0,3 (0,9) MSEK

·
Rörelseresultat -0,1 (-2,1) MSEK

·
Resultat efter finansiella poster -0,3 (-2,1) MSEK

·
Resultatet efter skatt -0,3 (-2,1) MSEK

·
Resultat per aktie -0,0023 (-0,0172) SEK

VD-kommentar: Stafett

Förra kvartalet fokuserade vi på teamet och på hur vi tillvaratar
allas engagemang och kompetens. Detta kvartal har vi ökat farten. Vi
har varit utspridda i olika världsdelar och tidzoner och gjort flera
aktiviteter tillsammans med HVD Life Sciences. Detta har ställt nya
krav på kommunikationen som måste planeras optimalt. Vi ska helt
enkelt vara snabbare och tydligare.

Vi har initierat ett nytt sätt att ha korta och effektiva
informationsmöten med de prioriterade kundaktiviteterna.

Vidare har vi jobbar med tydligare kommunikation, dvs att alla måste
tänka på att uttrycka sig kort och koncist både mot kunder och
kollegor, men också att för att förbättra logistiken där många är
involverade. Jag med min idrottsterminologi skulle säga att det
handlar om att förbättra växlingar, så vi kommer snabbare i mål.

Detta kvartal gör vi vårt bästa resultat som noterat bolag och det är
ett tecken på att vi är på rätt väg. Det visar potentialen i vår
affär med goda marginaler och återkommande kunder.

För att sammanfatta: Vi är tio personer som från tid till annan är
geografiskt utspridda. Med fortsatt tillväxt och effektiv
kommunikation ser vi framtiden an med tillförsikt!

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB
e-post: teodor.aastrup@attana.com
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
augusti 2019 kl. 20.15 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och
utveckling av nya läkemedel genom biologisk
interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade
teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade
analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och
akademiska institutioner. Mer information om Attanas
forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller
kontakta sales@attana.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/attana/r/delarsrapport-for-perioden-1-januari...
https://mb.cision.com/Main/16535/2885194/1092913.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.