Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Attana: Döende celler förhindrar farlig immunreaktion. German Cancer Research Centre och Attanas teknik validerar ny rec...

Som en julklapp till Attanas intressenter, publicerades en ny artikel
i Cell Reports
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124719315773)
på Julafton!

Döende celler kan används för att reglera kroppens immunsystem och
därmed hindra oönskade reaktioner mot kroppens vävnad. Prof. Krammers
grupp vid German Cancer Research Center har nu identifierat en
receptor, Dectin-1 på kroppens immunceller som aktiverar denna
skyddande egenskap och därmed kan förhindra farliga immunreaktioner
mot kroppens organ. Attanas cellbaserade teknik användes för att
karakterisera och validera Dectin-1 receptorns interaktioner med
olika biologiska enheter. Upptäckterna kan bana vägen för framtida
behandlingar av autoimmuna sjukdommar.

I kroppen dör miljarder celler varje dag. Detta är en reglerad process
som kallas apoptopis eller programmerad celldöd. De döda eller döende
cellerna borde aktivera immunsystemet, men de döende cellerna verka
snarare förhindra en immunresponse och därmed skyddar de kroppens
organ från att attackeras av kroppens immunceller.

"We began wondering many years ago what kind of protective mechanism
prevents autoimmune reactions-the body attacking its own tissues-when
cells in the immune system, such as dendritic cells, take up the
remains of the dead cells," säger Prof. Peter Krammer vid German
Cancer Research Center (GCRC)

Prof. Krammer, hans kollega Heiko Weyd och deras team har nu hittat
ett svar på frågan: När apoptopis startar, transporterar cellerna
annexinproteiner till cellytan. Annexinerna fungerar som en
stoppsignal för kroppens immunceller och förhindrar därmed att dessa
attackerar kroppens organ.

Kevin Bode från Krammers team använde Attanas teknik för att
identifierar receptorn (Dectin-1) som annexinerna interagerar med.
Dectin-1 känner igen annexinerna och startar därmed en process som
hindrar kroppens immunceller att attackera kroppens organ. Resultaten
stämmer bra överens med observationer i möss. Möss som saknar
Dectin-1 på cellytan har ett signifikant större immunrespons på
apaptopceller än möss som har Dectin-1. Dessutom har möss utan
Dectin-1 receptorn en ökad tendens att utveckla autoimmuna sjukdommar
med ökande ålder.

GCRC-forskarna har således upptäckte ett viktigt kontrollsystem för
kroppens immunförsvar.

"But we assume that the body has other protective functions to prevent
autoimmune reactions too. That's why the loss of dectin-1 in the
animals does not become apparent until later in life," förklara Bode.

"Interestingly, Dectin-1 has a dual role," säger Peter Krammer.
Dectin-1 not only binds annexins; it also binds certain pathogens at
a different binding site. This has the opposite effect and triggers
an immune response. "We thus identified a crucial immune checkpoint
which, depending on the binding partner, either triggers or
suppresses the immune response," förklarar Prof. Krammer.

I artikeln har Attanas cellbaserade QCM-teknik används för att
karakterisera interaktionen mellan annexinproteiner och celler som
uttrycker Dectin-1 receptorn. Som kontrollexperiment har även celler
utan Dectin-1 receptorn använts. Dessutom identifierades off-target
interktioner mellan annexiner och celler. Dessa resultat kan
kombineras så att annexiner kan förpackas på ett sätt så att den
specifika interaktionen med Dectin-1 bibehålls samtidigt som
off-target interaktionerna elimineras. På så sätt kan annexiner
användas som ett målsökande läkemedel. I figuren nedan visa hur
forskarna vid GCRC lyckats packetar annexiner och erhålla en specifik
interaktion utan off-target interaktioner.

[image]

FIG 1. Annexin interaktioner med Dectin-1 uttryckande celler (vänstra
kolumnen) och kontrollceller (högra kolumnen). Övre raden visar
interaktioen före packetering och undrer raden visar den specifika
interaktioen efter packetering.

Slutsats: Packeterade annexinmolekyler kan vara en framtida
behandlingsmetod för autoimmuna sjukdommar.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB
e-post: teodor.aastrup@attana.com
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta
pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt
är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera
informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och
utveckling av nya läkemedel genom biologisk
interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade
teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade
analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och
akademiska institutioner. Mer information om Attanas
forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller
kontakta sales@attana.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/attana/r/doende-celler-forhindrar-farlig-immu...
https://mb.cision.com/Main/16535/3009925/1175261.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.