Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

ATTENDO: ANKLAGAS FÖR STORA PROBLEM I FINLÄNDSK VERKSAMHET -YLE

STOCKHOLM (Direkt) Attendo anklagas i Finland för att ha omfattande problem på
flera av vårdhem i landet.

Det är i en granskning gjord av public service-bolaget YLE som kritiken kommer
fram.

YLE rapporterar bland annat att regionförvaltningsverket i Finland under de
senaste åren lagt märke till flera problem på Attendos vårdhem och problemen
verkar till stor del handla om för lite vårdpersonal.

"Under åren 2016-2018 fattades 16 tillsynsbeslut där myndigheterna krävt att
bolaget ska åtgärda de brister som upptäckts", heter det iYLE:s artikel som
publicerades på tisdagen.

I några av fallen har problemen kvarstått under flera år, heter det i artikeln
som även upplyser om "flera avtalsbrott" i Attendos verksamhet i Esbo.

Uppgifterna om Attendo kommer efter granskning av sektorkollegan Esperi Care.
De brister och omständigheter som framkommit i den granskningen har lett till
Esperis vd Marja Aarnio-Isohanni har avgått.

Under andra halvåret 2018 sålde Attendo sin sjukvårdsverksamhet i Finland för
att i stället helt fokusera på omsorgsverksamheten. Det framgår inte om någon
av de enheter som är föremål för kritik ingick i den transaktionen.
Nyhetsbyrån Direkt har sökt en kommentar från Attendo.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt