Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Attendo: Attendos rapport för det tredje kvartalet 2017: Fler nyöppningar - nu över 10 000 platser i egen regi

Attendo öppnade rekordmånga platser under tredje kvartalet, främst
avseende äldreboenden. Totalt öppnades 720 nya platser, vilket ökar
det totala antalet platser i egen regi till 10 378. Resultatet för
tredje kvartalet var i linje med motsvarande kvartal 2016, men
marginalen var något lägre.

Kommentarer av Henrik Borelius, VD och koncernchef

Attendo ökade för sjätte kvartalet i följd antalet platser under
uppförande i egen regi. Det lägger en grund för fortsatt stabil
tillväxt. Attendo öppnade rekordmånga nya boenden och har nu totalt
över 10 000 platser i egen regi. Det har möjliggjorts genom att
Attendo förbättrat arbetet med att etablera nya verksamheter samt
genom gynnsamma marknadsförutsättningar.

Verksamheter inom Egen regi uppvisade en fortsatt stabil tillväxt,
såväl avseende äldreboenden som boenden för personer med
funktionsnedsättning. Attendo öppnade 21 egna boenden under
kvartalet, 16 i Finland och 5 i Sverige. I Finland påbörjades
byggnation av 23 nya boenden, 4 i Sverige och 1 boende i Danmark. Vid
tredje kvartalets utgång hade Attendo 2 757 platser under uppförande.

Inom Entreprenad ökade nettoomsättningen jämfört med tredje kvartalet
2016, som en följd av två kombinationskontrakt som startade i Finland
under inledningen av 2017. Nettoomsättningen inom Bemanning var något
lägre i kvartalet i jämförelse med motsvarande period 2016.
Marknaderna för Entreprenad och Bemanning bedöms fortsatt som
utmanande men stabila.

Resultatet för tredje kvartalet var i linje med motsvarande kvartal
2016, men marginalen var lägre. Förbättringar inom planering och
processer samt förvärv bidrog positivt till resultatet. Resultatet
påverkades negativt av kraftigt minskad efterfrågan på
integrationstjänster samt ett försämrat resultat inom hemtjänsten,
främst i Danmark. Antalet nyöppnade boenden i egen regi under det
tredje kvartalet var det högsta någonsin, vilket initialt belastar
resultatet. Attendo planerar ett ökande antal öppningar även under de
kommande kvartalen med medföljande kostnader. Under fjärde kvartalet
väntas resultatet belastas av fortsatt utfasning av
integrationsverksamhen, kostnader för hemtjänstverksamhet i Danmark
och kostnader relaterade till omstrukturering av förvärv. Kostnaderna
bedöms vara begränsade till fjärde kvartalet.

Attendo arbetar löpande med att utveckla omsorgen med nya arbetssätt
och ny teknik. För att utveckla omsorgen av personer med demens ska
Attendos boenden i egen regi i Sverige anslutas till svenskt register
för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD). På flera
av Attendos äldreboenden i Finland introducerades nya surfplattor i
storformat under kvartalet. Med dessa kan Attendos kunder starta
videosamtal med närstående samt även surfa eller spela på ett
användarvänligt och visuellt tilltalande sätt.

Sammanfattningsvis uppvisade Attendo en fortsatt stabil utveckling.
Resultatet av den långsiktiga strategin att fokusera tillväxt inom
egen regi syns nu tydligt och vid utgången av kvartalet hade Attendo
över 10 000 platser. Det finska omsorgsföretaget Mikeva kommer
därtill att tillföra cirka 2 800 nya platser inom äldreomsorg,
socialpsykiatri och omsorg för personer med funktionsnedsättning.
Genom att etablera fler enheter stödjer Attendo samhällets behov av
välfärdstjänster, ger individer tillgång till individanpassad omsorg
i trivsamma boenden och skapar långsiktig tillväxt för aktieägarna.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

· Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 741 Mkr (2 568).
Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 7 procent.

· Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 337 Mkr (340) vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 12,3 procent (13,2).

· Periodens resultat uppgick till 223 Mkr (224) vilket motsvarar en
vinstmarginal på 8,1 procent (8,7) och ett resultat per aktie efter
utspädning på 1,39 kr (1,39).

· Operativt kassaflöde uppgick till 73 Mkr (101).

· Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick
till 10 378 (9 012), en ökning med 15 procent. Antal platser i egen
regi under uppförande var 2 757, fördelat på 71 boenden.

Inbjudan till telefonkonferens

Rapporten kommer att presenteras vid en telefonkonferens den 10
november 2017 kl 10:00 (CET). Vid konferensen deltar Attendos VD och
koncernchef Henrik Borelius samt tf ekonomi- och finansdirektör
Rebecca Ericsson Birck. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående
nummer:

SE: +46 8 566 425 09
FI: +358 981 710 494
UK: +44 20 300 898 10

Presentationen och telefonkonferensen kan också ses på följande
webblänk: https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2017

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras
tillgängligt på:

www.attendo.com/investerare
Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2017
kl. 08.00 CET.

______________________________________________

Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var
först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver
äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland
hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och
är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i
Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/attendo/r/attendos-rapport-for-det-tredje-kvar...
http://mb.cision.com/Main/13398/2387274/749151.pdf
http://mb.cision.com/Public/13398/2387274/bf1641186ff632ce.pdf
http://mb.cision.com/Public/13398/2387274/b43ab0618949fda8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.