Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

ATTENDO: BELÄGGNINGSGRADEN VÄNT UPP TYDLIGT I SKANDINAVIEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Omsorgsbolaget Attendos organiska tillväxt uppgick till 5,6 procent i tredje kvartalet, drivet av framförallt av högre kundinflöde i Finland och Sverige. Resultatförbättringen i kvartalet leddes av Skandinavien, där ökad efterfrågan gjort att beläggningsgraden nu tydligt vänt uppåt efter våren.

"Efter en lång period präglad av pandemin kan vi nu glädjande åter visa på god organisk tillväxt i såväl Finland som Skandinavien. Ett resultat av att vi kunnat belägga fler platser inom såväl befintliga som på nyöppnade boenden", skriver Attendos vd Martin Tivéus i delårsrapporten.

Pandemin har fortsatt negativ finansiell påverkan på Attendo. I tredje kvartalet påverkades resultatet negativt netto med cirka 25 miljoner kronor. De negativa effekterna från pandemin väntas minska kommande kvartal men samtidigt minskar möjligheter till offentlig kompensation.

Efterfrågan i Finland är fortsatt god men brist på sommarvikarier till följd av hög efterfrågan på personal till covid-testning och vaccinationscentraler har hindrat Attendo att belägga så många platser som efterfrågats. Det ledde också till ökade personalkostnader över sommaren.

För närvarande pågår prisförhandlingar i Finland inför 2022. Resultatet av dessa avser Attendo att presentera i samband med bokslutskommunikén för 2021.

I Skandinaven ser Attendo en positiv trend där försäljningen återgår till det normala, även om det kommer att dröja ytterligare innan normal beläggningsnivå är tillbaka. Den totala beläggningsgraden i Skandinavien ökade till drygt 78 procent, att jämföra med lägsta nivån på 75 procent i april. Attendo förväntar sig en fortsatt normalisering av efterfrågan under fjärde kvartalet. I inledningen av pandemin justerade Attendo ned sina expansionsplaner i Skandinavien och kommer därför det kommande året att öppna endast cirka 200 ytterligare boendeplatser.

I fjärde kvartalet 2021 försvinner statliga stöd för arbetsgivares sjuklöner och andra pandemirelaterade offentliga lättnader. Sjukfrånvaron bedöms fortsätta på en förhöjd nivå kommande period, då det finns fortsatt samma krav att stanna hemma vid sjukdomssymptom, skriver Attendo.
Författare Direkt-SE