Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

ATTENDO: SETT GRADVIS FÖRBÄTTRAD INFLYTTNINGSTAKT SKANDINAVIEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medan pandemin haft en ytterst begränsad effekt i Attendos finska verksamhet, har den varit desto kraftigare i den skandinaviska verksamheten, enligt omsorgsbolagets delårsrapport.

"Vi ser dock en positiv trend i antalet sålda platser i Skandinavien, från en mycket låg nivå under första kvartalet", skriver vd Martin Tivéus.

Attendos organiska tillväxt uppgick till 5 procent i andra kvartalet, drivet framförallt av högre kundinflöde i Finland och positiva priseffekter.

Efter ett pandemiår med en historiskt låg inflyttningstakt av nya kunder till äldreboenden i Sverige, såg Attendo en gradvis förbättring av inflyttningstakten under andra kvartalet, som en konsekvens av vaccinationsprogrammen och en sjunkande smittspridning i samhället.

"Med detta kan vi stänga kvartalet med en oförändrad beläggning i Sverige jämfört med första kvartalet trots att vi öppnat mer än 200 nya platser under kvartalet", skriver vd.

Bolaget räknar med en fortsatt normalisering av försäljningstakten i Sverige under andra halvåret i takt med att beläggningssituationen i kommunernas egna verksamheter successivt förbättras. Jämfört med föregående år är dock beläggningen lägre, 77 procent (82).

Nettoomsättningen i Attendo Skandinavien minskade med 4 procent till följd av försäljningen av den norska verksamheten och lägre beläggning än samma kvartal i fjol. Ebita-resultatet i Attendo Skandinavien sjönk till 120 miljoner kronor (175). Negativa coronaeffekter på kvartalets resultat uppskattas till cirka 40 miljoner kronor (60), främst i Attendo Skandinaviens äldreboenden. Det motverkades delvis av offentlig kompensation för vissa merkostnader 2020 på 23 miljoner kronor. Resultatet påverkades också negativt av kostnader för extra återhämtningsdagar för personalen på 15 miljoner kronor medan jämförelsekvartalet 2020 påverkades positivt av en realisationsvinst på 41 miljoner.

Huvuddelen av de coronastöd som Attendo ansökt om är efter andra kvartalet utbetalda och därmed är förväntad kompensation kommande period väsentligt lägre, skriver bolaget.

Pandemin har däremot haft en ytterst begränsad effekt på Attendos finska verksamhet, där hög försäljningstakt i kombination med färre nyöppningar syntes i både beläggningsutveckling och omsättning. Beläggningen låg i kvartalet på 85 procent att jämföra med 79 procent samma period 2020. Valutajusterad nettoomsättning i Attendo Finland ökade med 15,5 procent från motsvarande kvartal i fjol. Ebita-resultatet i den finska verksamheten förbättrades till 64 miljoner kronor i kvartalet (-5).

Vd Martin Tivéus uppger vidare att trots den kraftiga påverkan av pandemin på både 2020 och 2021 så följer Attendo sin strategiska plan och är trygga med att bolaget kommer att leverera på sina nya finansiella mål för 2023.
Författare Direkt-SE