Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-15

Atvexa AB: Atvexas valberedning inför årsstämma 2020

Atvexa AB:s ("Atvexa") målsättning är att valberedningens
sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning.
Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det dock åter beslutats att
valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största
aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den
30 juni 2019.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till
val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt
revisorer till årsstämman 2020. Den 30 juni 2019 var de tre största
aktieägarna i Atvexa, Alteria Holding AB (46,99 procent av det totala
antalet röster), Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag (46,79
procent av det totala antalet röster) samt Sara Karlin (1,28 procent
av det totala antalet röster) motsvarande ett totalt ägande om 95,06
procent av det totala antalet röster i bolaget. De har utsett
följande representanter till valberedningen:

· Peter Weiderman som representerar Alteria Holding AB
· Lars Brune som representerar Svenska Rehabiliterings Sjukhus
Aktiebolag

· Sara Karlin
Beräkningen ovan är baserad på 12 129 848 aktier, vilket är det totala
antalet aktier i Atvexa.

Atvexas årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2018 - 31 augusti
2019 kommer att äga rum den 16 januari 2020. För att valberedningen
ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg,
ska förslag lämnas in senast fredagen den 15 november 2019.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Atvexa uppmanas att skicka förslag till valberedningen
via e-post till valberedning@atvexa.se

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 juli 2019 kl.16.00 CEST.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83
00. E-post: certifiedadviser@penser.se.

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom
förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på
utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på
förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i
Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund;
olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att
skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och
att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska
inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna
hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt
med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i
Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland.
Atvexa äger 18 självständiga varumärken som har starka positioner på
sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 113
förskolor, 21 skolor och en särskola och cirka 2 800 medarbetare och
12 300 barn och elever.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/atvexa-ab/r/atvexas-valberedning-infor-arssta...
https://mb.cision.com/Main/16645/2863642/1077827.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.