Du är här

2017-09-07

Audi: Automatiserad körning på en ny nivå. Audi AI traffic jam pilot i nya Audi A8

· Audi AI traffic jam pilot - automatiserad körning i upp till 60
km/h i trafikköer

· Audi A8 med traffic jam pilot provkörd av journalister i trafik i
Tyskland

· Stegvis marknadsintroduktion beroende på juridiska förutsättningar

Med Audi AI traffic jam pilot visar Audi upp världens första system
för automatiserad körning på nivå 3 enligt SAE. Bilen kan då ta över
körningen i trafikköer och trögflytande motorvägstrafik i upp till 60
km/h. Med traffic jam pilot aktiverad behöver föraren inte längre
övervaka bilen och vägen kontinuerligt. Föraren behöver bara vara
redo att ta över körningen när systemet uppmanar till det.

Traffic jam pilot aktiveras med AI-knappen på mittkonsolen. På
motorvägar med en fysisk barriär som separerar de två
färdriktningarna, kan systemet ta över körningen i hastigheter upp
till 60 km/h i kösituationer. Traffic jam pilot kan starta,
accelerera, styra och bromsa i sin egen fil. Den kan även hantera
krävande situationer som när andra bilar svänger in nära framför
bilen. Informationen och signalerna som krävs för den villkorade
automatiserade körningen hämtas från den centrala hjärnan, dvs
förarassistansstyrenheten zFAS.

När traffic jam pilot är aktivierad kan föraren ta foten från
gaspedalen och händerna från ratten. Föraren måste fortfarande vara
kapabel att ta över körningen när systemet uppmanar till det, men
behöver inte längre övervaka bilen hela tiden utan kan ägna sig åt
andra aktiviteter som erbjuds i bilens infotainmentsystem, avhängigt
den juridiska situationen i varje land. Audi virtual cockpit visar då
en stiliserad vy över bilen bakifrån som symboliserar bilens rörelse
och omgivning.

När traffic jam pilot är aktiverad kontrollerar en kamera att föraren
är beredd att överta styrningen om det behövs. Kameran analyserar
huvudets position och rörelse liksom ögats blinkningar och genererar
utifrån detta anonymiserad data. Om förarens ögon förblir stängda
under en längre period uppmanas föraren att överta styrningen. Detta
sker i flera steg. Detsamma gäller om hastigheten överstiger 60 km/h
eller trafiken börjar glesa ut då systemet signalerar att föraren
skall ta över körningen. Om föraren ignorerar uppmaningen och de
påföljande varningarna bromsas bilen in tills den stannar helt i sin
egen fil.

Införande av Audi AI traffic jam pilot kräver tillstånd i varje
enskilt land både när det gäller juridiska förutsättningar och
speciella anpassningar och testning av systemet. Dessutom måste
hänsyn tas till de olika homologiseringsprocesserna. Audi kommer
därför att starta serieproduktionen av traffic jam pilot i Audi A8
stegvis och anpassat efter de juridiska förutsättningarna i varje
land.

Systemet i detalj

Nya Audi A8 är världens första serieproduktionsbil som utvecklats
specifikt för villkorad automatiserad körning i nivå 3 enligt SAE.
Audi AI traffic jam pilot kan ta över körningen i trögflytande trafik
i upp till 60 km/h på motorvägar som åtskiljs av en fysisk barriär
som separerar de två körbanorna. Eftersom traffic jam pilot är
kapabel att ta över körningen helt med acceleration, styrning och
inbromsning, när vissa förutsättningar är uppfyllda, kan föraren ta
händerna från ratten och koppla av tills situationen kräver att
föraren tar över. När kökörningspiloten närmar sig systemets gränser
uppmanas föraren att ta över styrningen.

Bakom traffic jam pilot finns innovativ teknik från Audi, bland annat
en omfattande uppsättning sensorer inklusive laserskanner, samt den
centrala förarassistansstyrenheten (zFAS). Den juridiska situationen
är avgörande för när systemet kan införas. I många länder saknas det
rättsliga ramverket. Audi kommer därför att lansera traffic jam pilot
succesivt i serieproduktion, allt eftersom tillstånd kan ges.

Funktionen

För att kunna aktivera Audi AI traffic jam pilot krävs vissa
förutsättningar i omgivningen:

- att A8 befinner sig på en motorväg eller en flerfilig väg med
barriär mot den mötande trafiken samt en avgränsning längs vägen,
t.ex. skyddsräcken.

- trögflytande köer i de omgivande filerna
- bilens egen hastighet får inte överstiga 60 km/h
- inga trafikljus eller gångtrafikanter inom räckvidd för bilens
sensorer.

Om dessa förutsättningar är uppnådda får föraren en visuell signal om
att systemet är tillgängligt: först lyser Audi AI-knappen på
mittkonsolen upp i vitt. Därefter syns ett textmeddelande tillsammans
med en vit ljusrand på den vänstra och högra kanten av Audi virtual
cockpit. AI ikonen i den digitala instrumentklustret lyser även upp i
vitt.

Så snart föraren har aktiverat traffic jam pilot genom att trycka på
AI-knappen, lyser den upp i grönt. Audi virtual cockpit visar en
stiliserad vy över bilen bakifrån och markeringar på vägen. Bilens
egen hastighet visas digitalt i form av ett band längs ned på det
digitala instrumentklustret. En inramning med grönt ljus och den
gröna AI ikonen visar att den är aktiverats.

Under tiden som den är aktiv styr Audi AI traffic jam pilot nya A8 i
sin egen fil. Systemet klarar av att starta, accelerera, styra och
bromsa, samtidigt som föraren kan koppla av. I den definierade
situationen kan föraren ta foten från gaspedalen och händerna från
ratten under längre perioder och i enlighet med gällande nationella
lagar övergå till andra aktiviteter som erbjuds via
infotainmentsystemet. I Tyskland, till exempel, har föraren möjlighet
att titta på TV-program och DVDs på 10.1-tums skärmen i mittkonsolen
och använda Audi connect-tjänster fullt ut. De kan vända
uppmärksamheten från trafiken och styrningen av bilen för att göra
andra saker, som att svara på mail, skriva textmeddelanden, hantera
möteskalendern, läsa nyheter eller planera semestern.

Tack vare det stora antalet sensorer klarar traffic jam pilot även
utmanade situationer som när bilar svänger in nära framför fronten.
Om systemet upptäcker ett hinder framför bilen, kommer A8 undvika det
om det finns tillräcklig med plats i sin egen fil. Annars kommer den
att bromsa in bilen till stillastående. .

Körstilen i traffic jam pilot är jämn och samarbetande. Under
utvecklingen av systemet lades speciellt fokus på säkerhet och
komfort. Försök med ett stort antal testpersoner gav hela tiden samma
resultat: personer som använder traffic jam pilot uppskattar
funktionen snabbt. I trafiksituationer där körningen inte är
speciellt rolig, ger det föraren möjlighet att koppla av och låta
sig köras. Snabba filbyten värderades inte. Faktum är att systemet
inte heller är konstruerat för det: så snart som föraren sätter på
blinkersen svarar traffic jam pilot genom att uppmana föraren att ta
över. Monitorn stänger av bilden och infotainmentsystemet sänker
volymen. Föraren indikerar när den vill ta över genom att t.ex. ta
tag i ratten, som har en sensor. Även styrmomentsensorn, gaspedal och
bromspedal registerar aktiviteter.

Redo att ta över? Funktioner som aktiverar föraren

Under tiden som traffic jam pilot är aktiverad, finns flera funktioner
som kontrollerar att föraren är redo att ta över ratten igen. En
kamera registrerar bland annat huvudets position och rörelse samt
ögonen. Om de senare förblir stängda för en längre period uppmanar
systemet föraren att göra sig redo för att återta styrningen.
Aktiviteter som inte stöds av utrustningen i bilen, som att läsa
tidningen, är som regel inte tillåtet. Kamerans bild över förarens
huvud hindras då så att systemet kommer att uppmana föraren att ta
över.

Bildanalysen är anonymiserad och tillåter inte att förarens ansikte
rekonstrueras och kan inte matchas med någon individ. Datan processas
lokalt i bilen. Kamerabilderna sparas inte och det finns ingen
automatisk överföring av data till AUDI AG eller någon tredje part.

Tre faser med uppmaningar om återtag av kontrollen

När traffic jam pilot uppmanar föraren att ta över körningen har
föraren ca 10 sekunder på sig att agera, beroende på situation. I fas
1, pulserar ett rött ljus vid ytterkanterna på Audi virtual cockpit,
AI ikonen i det digitala instrumentklustret och LED-ljuset på Audi
AI-knappen lyser även upp i rött, och avger ett subtilt varningsljud.

Om föraren ignorerar den första uppmaningen, följs detta av fas 2 - en
akutvarning. Varningssignalen blir mer distinkt och radioljudet
sänks. Texten "Traffic jam pilot: ending. Please resume full control
of the vehicle!" visas i Audi virtual cockpit. Samtidigt saktar A8
ner, inledningsvis försiktigt och därefter ryckigt. Föraren känner
även av att säkerhetsbältet stramas åt tre gånger.

Om föraren förblir passiv, kanske beroende på hälsoproblem, påbörjas
den slutliga fasen - nödingrepp. Varningssignalen blir
genomträngande, säkerhetsbältet blir helt åtdraget. A8 saktar ner i
sin fil till stillastående och slår samtidigt på varnlingsljusen. När
bilen har stannat helt aktiveras parkeringsbromsen, växlar över
tiptronic-lådan till P-läge, låser upp dörrarna, tänder
interiörbelysningen och skickar ett nödsamtal via mobilnätet om det
saknas respons från föraren. Den här typen av nödstopp i trögflytande
trafik är nödvändigt för att förhindrar A8 från att köra framåt utan
kontroll. I försök med testpersoner har de flesta förare reagerat
redan under den första fasen på uppmaningen att ta över.

Traffic jam pilot blir kvar på standby tills föraren stänger av det
med AI-knappen. Om förhållandena är de rätta för att starta igen,
visar systemet tillgängligheten i Audi virtual cockpit. Föraren
behöver då bara ta händerna från ratten för att aktivera traffic jam
pilot.

När traffic jam pilot är aktiverad begränsas hastigheten på Audi A8
till 60 km/h. Om trafiken börjar tunnas ut och bilen framför
accelererar förblir systemet aktivt i ytterligare några sekunder
efter en uppmaning om att ta över, tills föraren har återupptagit
körningen.

Tekniken

Nätverk av sammankopplade sensorer i nya Audi A8

En förutsättning för att kunna använda traffic jam pilot är att
detaljerade data om bilens omgivning kan inhämtas. I Audi A8 finns en
omfattande uppsättning av sensorer:

- tolv ultraljudssensorer i fronten, på sidorna och baktill
- fyra 360 graderskameror fram, bak och ytterspeglarna
- en frontkamera högst upp på vindrutan
- fyra radarsensorer med medellång räckvidd vid bilens hörn,
- en radar i fronten med lång räckvidd
- en laserskanner i fronten
- en kamera på instrumentpanelen som observerar föraren

Högteknologiskt datacenter: den centrala förarassistanskontrollen
(zFAS)

Information från laserskannern och alla andra system sammanförs och
tolkas i den centrala förarassistanskontrollern som kallas zFAS. Den
tablet-stora datorn övervakar kontinuerligt signalerna för att skapa
en bild av bilens omgivning. Totalt sett har styrenheten mer kraft än
alla system sammanräknat i föregående generation av A8. Datan från
sensore...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.