Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Aurskog Sparebank: Delårsregnskap 2Q 2019

Resultatpresentasjon etter 1. halvår 2019

Aurskog Sparebank oppnår et resultat før skatt på 77,5 mill mot 64,8 mill i
fjor.
Resultatet etter skatt endte på 61,1 mill mot 50,8 mill i fjor.
Flere forhold bidrar positivt til resultatframgangen, inntektene øker, lav
kostnadsvekst og lave tap.
Banken øker renteinntektene med 6,1 mill, først og fremst grunnet en
utlånsvekst på 10,1 % siste 12 mnd.
Øvrige driftsinntekter øker med 8,3 mill, godt hjulpet av økte utbytte- og
verdipapirinntekter.
Banken har fortsatt en moderat kostnadsvekst.
Kostnadsprosent siste 12 måneder er på 40,9 % (kostnader/inntekter).

Etter skatt har banken en egenkapitalavkastning på 9,6 % målt siste 12
måneder.
Banken oppfyller med dette eget mål på egenkapitalavkastning med god
margin.

Brutto misligholdte? og tapsutsatte lån ligger fortsatt på et lavt nivå og
utgjør 0,3 % av brutto utlånsportefølje.
Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har ved
halvårsskiftet utgiftsført tap på 2,6 mill.

Bankens samlede utlån utgjør ved kvartalsskiftet 11,3 milliarder (+10,1 %)
inklusive lån formidlet til Eika Boligkreditt.
Innskudd fra kunder utgjør 7,0 milliarder (+ 13,3 %).
Bankens samlede forretningskapital har økt 1,4 milliarder siste 12 måneder
og utgjør nå 13,2 milliarder.
Banken er godt fornøyd med veksten og ligger noe over egne prognoser.

Banken framstår som solid med en samlet kapitaldekning på 20,4 % og en ren
kjernekapitaldekning på 15,4 %.
Samtidig med framleggelse av halvårsresultatet har styret besluttet å
gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på 100 mill kr, dette for å sikre
videre vekst og utvikling.
Emisjonen er fullgarantert. Det vises til egen børsmelding 14. august 2019.

Aurskog Sparebank vokser og har tatt en solid posisjon i Romeriksmarkedet.
Dette er et marked i vekst med en rekke positive nøkkelfaktorer.
På Romerike er det et voksende boligmarked, lav arbeidsledighet og
investeringsvilje i næringslivet, noe som gjør regionen attraktiv.
11. juni åpnet banken nytt kontor på Sørumsand for i enda større grad ta
del i den positive utviklingen i området.
18. juni meldte banken at Evy Ann Hagen blir ny adm. banksjef fra 1.
november. Hagen er advokat og kommer fra jobben som juridisk direktør i
Finans Norge.

Jfr. børsmelding 19. juni, avholdes investorpresentasjon på Hotel
Contintental i dag 15. august kl 12.00 sammen med Sandnes Sparebank, Totens
Sparebank og Jæren Sparebank. Vedlagt er presentasjonen som vil fremlegges
fra Aurskog Sparebank.

Spørsmål til saken kan rettes til: Adm banksjef Odd Nordli ? 975 63 063

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

* delarsrapport-2q19

* Aurskog Sparebank - Presentasjon av banken Hotel Continental 150819

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.