Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

AUSS: Finansiell rapport 2. kvartal og 1. halvår 2019

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 6 079 i kvartalet, mot MNOK 6 001 i
andre kvartal 2018.

Konsernets EBITDA i andre kvartal ble MNOK 1 206, som er nedgang fra andre
kvartal 2018 (Q2 2018 MNOK 1 570). Lavere prisoppnåelse og høyere
uttakskostnader for atlantisk laks og ørret, samt lavere fangstvolum og
salgsvolum for de pelagiske virksomhetene, er de viktigste årsakene til
nedgangen i EBITDA sammenlignet med samme periode i fjor.

EBIT før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i kvartalet var MNOK
874 (Q2 2018 MNOK 1 335).

Verdijustering knyttet til biologiske eiendeler var positiv i andre kvartal og
utgjorde MNOK 207 (Q2 2018 MNOK 481). EBIT etter verdijustering knyttet til
biologiske eiendeler i kvartalet var MNOK 1 081 (Q2 2018 MNOK 1 816).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var MNOK 151 i kvartalet (Q2 2018 MNOK 117).
De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk AS og Pelagia AS.
Tilknyttede selskaper i konsernet leverer gode resultater, er betydelige aktører
i sine segmenter og representerer store verdier for Austevoll Seafood ASA.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i andre kvartal MNOK -67 (Q2 2018 MNOK
-83).

Resultat før skatt og verdijustering knyttet til biologiske eiendeler var i
andre kvartal MNOK 955, mot MNOK 1 344 i samme kvartal 2018.

Resultat før skatt i kvartalet var MNOK 1 170 (Q2 2018 MNOK 1 831). Resultat
etter skatt var MNOK 935 (Q2 2018 MNOK 1 395).

Konsernet implementerte regnskapsstandarden IFRS 16, vedrørende leieavtaler, fra
og med 1. januar 2019. Resultatlinjene er derfor ikke direkte sammenlignbare med
tilsvarende regnskapsstørrelser fra tidligere perioder. Se note 1 for
ytterligere beskrivelse av de regnskapsmessige effektene av implementeringen av
IFRS 16 i 2019.

For ytterligere informasjon se vedlagt rapport og presentasjon.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til administrerende direktør
Arne Møgster eller finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/483410

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.