Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

AUTOLIV: SER STÖRNING FÖRSÖRJNINGSKEDJA FORDONSPROD 3 KV, 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Även om situationen förbättrades mot slutet av kvartalet förväntar sig Autoliv att fortsatta störningar i försörjningskedjan kommer påverka fordonsproduktionen negativt för årets tredje kvartal, med viss förbättring för det fjärde kvartalet.

Det skriver vd Mikael Bratt i rapporten för det andra kvartalet.

Råmaterialpriserna har fortsatt öka, vissa nyckelråvaror har stigit mer än 20 procent det senaste kvartalet, noterar vd vidare.

"Trots omfattande motåtgärder måste vi nu räkna med cirka 130 punkters rörelsemarginalmotvind från stigande råmaterialpriser för 2021", skriver Mikael Bratt i rapporten.

Autoliv justerar ned samtliga helårsprognoser något.

"Vi fortsätter med noggrann kostnadskontroll för att hantera volatiliteten i efterfrågan. Trots detta måste vi justera vår helårsindikation på grund av osäkerheten i efterfrågan och försörjningskedjan", uppger vd.

Med ett antagande om 9-11 procent global fordonsproduktionstillväxt för 2021 förväntar sig Autoliv numera en organisk försäljningsökning om 16-18 procent och en justerad rörelsemarginal på cirka 9-9.5 procent.




Författare Direkt-SE