Du är här

2012-10-23

Autoliv: Spår org fsg-tillväxt 0-2 % 4 kv (Forts)

(Kompletterar tidigare nyhet med fler detaljer)

(SIX) Bilsäkerhetsföretaget Autoliv spår baserat på kundernas
avropsplaner att koncernens organiska försäljning stiger med
mellan 0 och 2 procent i det fjärde
kvartalet. Detta innebär en lägre tillväxttakt än antaget i juli
baserat på IHS dåvarande prognos och förklaras främst av det
accelererande fallet i den europeiska bilproduktionen och på
lägre försäljningstillväxt i Kina än beräknat. Negativa
valutaeffekter (med nuvarande växelkurser) och avyttringen av
Autoliv Mekan kommer dra ner omsättningen med cirka 1 procent,
så att koncernens försäljning beräknas ligga kvar på ungefär
samma nivå som i det fjärde kvartalet 2011.

Det framgår av delårsrapporten.

En rörelsemarginal omkring 9 procent väntas för det fjärde
kvartalet, exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar,
kartellutredningar och för de stämningar som följt på
kartellärendena. Detta är lägre än den i juli indikerade
marginalen för det fjärde kvartalet och beror framför allt på de
ovan beskrivna lägre förväntningar på försäljningsökningen.

Beroende på de osäkra marknadsförhållandena i Europa är det
oklart hur länge bilfabrikerna håller stängt i samband med jul
och nyår i år. Detta gör våra prognoser mer osäkra än normalt.
Som en reaktion på den stora ekonomiska osäkerheten och det
tilltagande fallet av bilproduktionen i Europa, bedömer vi nu
att kostnader för kapacitetsanpassningar för helåret 2012
kommer att nå det översta beloppet i intervallet på 60-80
miljoner dollar som Autoliv angav i juli. Detta är en ökning
från ursprungligen mer än 50 miljoner dollar i början av året.

För helåret bedöms försäljningen öka organiskt med cirka 4
procent. Till följd av negativa valutaeffekter och en mindre
företagsavyttring bedöms dock totalförsäljningen bli
oförändrad jämfört med 2011. Rörelsemarginalen för helåret
2012 väntas uppgå till mer än 9,5 procent exklusive kostnader
för kapacitetsanpassningar samt för kartellutredningar och
därtill kopplade stämningar i domstol.

För att klara den starka orderingången kommer investeringarna
att ligga på cirka 4,5 procent av försäljningen under 2012.
Koncernen väntas fortsätta generera ett starkt operativt
kassaflöde, i storleksordningen 0,7 miljarder dollar, för
helåret 2012.

Den faktiska skattesatsen för helåret 2012 beräknas till
cirka 28 procent exklusive engångsposter.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.