Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-21

Avanza: Beslut på Avanzas årsstämma

Kommuniké från årsstämma 2017-03-21, kl 17:45

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens
årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm
under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till tio kronor och femtio öre
(10,50 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes
till den 23 mars 2017. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear
Sweden AB den 28 mars.

Val till styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven
Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och
Jacqueline Winberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven
Hagströmer.

Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor.
Catarina Ericsson är huvudansvarig revisor.

Återköpsprogram
Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att
genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent
av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till
nästa årsstämma.

Incitamentsprogram
Förslaget om att emittera teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram till anställda i Avanza Bank-koncernen erhöll inte
stöd från tillräcklig majoritet.

"Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 mars 2017 klockan 17:45 (CET)."

För mer information:
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza, telefon 070-728 81 92

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank
Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte
är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra
banker eller försäkringsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat
sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt
pensionserbjudande. Avanza har cirka 600 000 kunder med närmare 250
mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 3 procent av den
svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet
transaktioner och näst störst sett till omsättning på
Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren
vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste
sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avanza/r/beslut-pa-avanzas-arsstamma,c2220286
http://mb.cision.com/Main/350/2220286/646078.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.