Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

Avanza: Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké, 2019-01-17 kl 08:15 (CET)

Fjärde kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017

· Kundtillväxten var god och antalet nya kunder uppgick till 28 600
(42 500)

· Nettoinflödet förbättrades med 79 procent till 6 360 (3 550) MSEK
· Rörelseintäkterna minskade med 1 procent, på grund av lägre
courtageintäkter och övriga intäkter, vilket delvis kompenserades av
högre fondprovisioner samt förbättrat räntenetto

· Rörelsekostnaderna minskade med 2 procent, främst till följd av
minskade marknadsföringskostnader. Kostnadsökningen för helåret 2018
uppgick till 11,1 procent, i linje med guidningen

· Den årliga kostnadsökningen framöver uppskattas till 9-12 procent,
vilket utgör ett något breddat spann från tidigare guidning på 8-10
procent. Budgeten för 2019 ligger på 10,5 procent. Den nya guidningen
syftar till att på ett ansvarsfullt och fortsatt kostnadsfokuserat
sätt kunna möta nya tillväxtmöjligheter

· Resultat efter skatt uppgick till 95 MSEK, vilket var en minskning
med 3 procent

· Styrelsen föreslår en utdelning på 10,50 (10,50) SEK per aktie
· Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i
kategorin sparande för nionde året i rad

· Avanza utsågs till Årets Bank av Privata Affärer och fick pris för
Årets Sparnyhet - Avanza Global

· Ägandet i Stabelo ökades till närmare 30 procent
· Allbrightrapporten över Sveriges mest jämställda bolag placerade
Avanza på sjätte plats

· Avanza placerade sig på plats fem bland Sveriges mest
rekommenderade varumärken i YouGov BrandIndex

· Åsa Mindus Söderlund tillträdde som VD för Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza

"Avanza är för kunderna genom medarbetarna. Det betyder förutom vårt
starka kundengagemang att vi sköter all utveckling själva. För att ha
flexibiliteten att tillvara framtida tillväxtmöjligheter genom att
säkerställa innovation med tillräckligt antal medarbetare har vi
breddat vår kostnadsguidning något till en årlig kostnadstillväxt på
9-12%. Budgeten för 2019 ligger på 10,5%. Samtidigt höjer vi vår
långsiktiga ambition att sänka kostnaden per sparkrona från 0,20%
till närmare 0,16%, med våra allra bästa internationella
branschkollegor som riktmärke."

Kv-4 Kv-3 förändr Kv-4 förändr jan jan förändr
-dec -dec
2018 2018 % 2017 % 2018 2017 %
Rörelsens 267 267 0 271 -1 1 049 975 8
intäkter, MSEK
Rörelsens -155 -135 15 -157 -2 -594 -535 11
kostnader, MSEK
Rörelseresultat, 111 132 -16 114 -2 453 441 3
MSEK
Resultat efter 95 106 -11 98 -3 384 379 1
skatt, MSEK
Resultat per 3,13 3,54 -11 3,27 -4 12,77 12,66 1
aktie, SEK
Rörelsemarginal, 42 49 -8 42 -0 43 45 -2
%

Nettoinflöde, 6 360 8 380 -24 3 550 79 27 26 3
MSEK 600 800

Nykundsinflöde 28 32 -11 42 -33 126 140 -10
(netto), st 600 200 500 500 000
Sparkapital vid 300 331 -9 282 6 300 282 6
periodens slut, 000 000 900 000 900
MSEK

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 17 januari 2019 kl. 08.15 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som
grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat
på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer
pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag.
Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder,
sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har
drygt 800 000 kunder med 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det
motsvarar 4,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst
sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska
banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt
Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer
information besök: https://www.avanza.se/ir

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avanza/r/bokslutskommunike-2018,c2720028
https://mb.cision.com/Main/350/2720028/977834.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.