Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-07-11

Avanza: Har genomfört översyn av långsiktiga tillväxtmål

(SIX) Internetmäklaren Avanza har under andra kvartalet 2012
genomfört en översyn av de långsiktiga tillväxtmålen då
marknadsförutsättningarna är väsentligt förändrade sedan den
senaste revisionen 2008.

"På grund av den rad osäkerheter som försvårar en bedömning
av de kommande åren har vi valt att inte uttrycka precisa mål
för vinsttillväxt. Vi har istället valt att koncentrera
arbetet på de områden som driver bolagets underliggande tillväxt
i kombination med god kostnadsuppföljning", skriver Avanza i
delårsrapporten.

Avanzas bedömning är att den svenska sparmarknaden
långsiktigt växer med 6 till 8 procent per år, vilket är i linje
med tillväxten under den senaste tioårsperioden. Ett eventuellt
beslut om avreflerad flyttmarknad för pensionssparande bedöms
vara positivt för Avanza.

Avanza har som mål att årligen attrahera minst 5 procent av
nettoinflödet till svenska sparmarknaden exklusive flyttat
pensionskapital, vilket är i linje med de senaste årens
marknadsandelar av nettoinflödet.

Avanza har även som mål att växa med 20.000 till 30 000 nya
kunder årligen samt att växa Avanza Banks andel av kundernas
sparande över tiden. Bolaget bedömer att våra kunder idag har
hälften av sitt flyttbara sparande i Avanza.

Intäkten per sparkrona har de senaste 5 åren fallit med cirka
5 procent årligen som en effekt av prispress i kombination av
mixeffekter i sparandet, en lägre kortränta och variationer i
handelsaktiviteten på börsen. Avanza bedömer att intäkten per
sparkrona, givet oförändrad reporänta, kommer att falla i lägre
takt än historiskt från dagens nivå.

Avanza har som tidigare kommunicerats sett över takten
avseende kostnadsökningar inför 2012. Givet de stora
investeringar i ny internetnärvaro samt modernisering av
bakomliggande system som genomförs under 2012 och 2013
bedöms kostnaderna under kommande år inte öka i samma takt som
intäkterna, vilket skapar förutsättningar för ökade
rörelsemarginaler.

Avanzas målsättning är att genom hög kundnöjdhet, god
kundtillväxt, ett starkt nettoinflöde, bra skalbarhet i
verksamheten och god vinsttillväxt skapa långsiktigt
aktieägarvärde.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.