Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Avega Group AB: Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2014

Stockholm den 6 maj 2014

Avega Group AB (publ) höll den 6 maj 2014 kl.15.00 årsstämma varvid i
huvudsak fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
moderbolagets fria egna kapital, 31.657.969 kronor, varav årets vinst
uppgår till 12.825.926 kronor, disponeras så att 16.988.025 kronor,
d.v.s. 1,50 krona per aktie, delas ut till aktieägarna och att
14.669.944 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 9
maj 2014.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 290 000
kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som
inte är anställda i bolaget ska erhålla 135 000 kronor vardera.
Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd
räkning.

Det beslutades även att styrelsen ska bestå av följande fem ledamöter:
Jan Rosenholm (omval), Lars-Erik Eriksson (omval), Anna Söderblom
(omval), Gunnel Tolfes (omval) och Katarina Bonde (nyval). Anna
Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens
ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 6 maj 2014.

Stockholm den 6 maj 2014, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom
IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra
kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket
skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och
behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde
har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest
komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet
och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit
lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på
NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg
och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avega-group-ab/r/kommunike-fran-avega-groups-a...
http://mb.cision.com/Main/319/9580145/241262.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.