Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Avega Group AB: Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2016

Avega Group AB (publ) höll den 10 maj 2016 kl. 15.00 årsstämma varvid
i huvudsak fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktörerna
beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
moderbolagets fria egna kapital, 33 965 159 kronor, varav årets vinst
uppgår till 16 691 435 kronor, disponeras så att 12 457 885 kronor,
d.v.s. 1,10 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att 21
507 274 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 12 maj
2016.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 310 000
kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som
inte är anställda i bolaget ska erhålla 145 000 kronor vardera.
Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd
räkning.

Det beslutades även att styrelsen ska bestå av följande sex ledamöter:
Anna Söderblom (omval), Katarina Bonde (omval), Johan Ekesiöö
(omval), Lars-Erik Eriksson (omval), Lennart Pihl (omval) och Jan
Rosenholm (nyval). Anna Söderblom omvaldes till styrelsens
ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens
ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 10 maj 2016.

Johan Ekesiöö, tf. VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och
affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom
verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra
kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket
skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group
AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm.
Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer
information, besök www.avegagroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avega-group-ab/r/kommunike-fran-avega-groups-a...
http://mb.cision.com/Main/319/2005852/513870.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.