Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Avensia AB: Kommuniké från Avensia ABs årsstämma

Årsstämman i Avensia AB, 556561-8641, beslutade den 19 maj 2016 om en
utdelning på 0,10 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har
beslutats den 23 maj 2016 och utdelningen komma att utsändas av
Euroclear Sweden AB den 26 maj 2016.

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Anders
Cedervall, Monika Dagberg, Niklas Johnsson, Roland Vejdemo, Per
Wargéus och Anders Wehtje. Per Wargéus valdes som styrelsens
ordförande och Anders Cedervall som vice ordförande. Samtliga valdes
för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Som revisor för ett år, intill tiden för nästa årsstämma, valdes
Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Per-Arne Pettersson,
auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Beslöts att införa ett aktiesparprogram för bolagets anställda i syfte
att öka attraktionskraft som arbetsgivare samt skapa gemensamma
incitament mellan anställda och ägare.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att
längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till
ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av
aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor,
Gasverksgatan 1, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia AB

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, +46 736-606082 eller e-post
robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, +46 707-318908 eller e-post
per.wargeus@avensia.com

Avensia AB är ett ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på
över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar
baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag
aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är
bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront
(http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i
Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och
Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN.
Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets
likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32
00 eller www.remium.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avensia-ab/r/kommunike-fran-avensia-abs-arssta...
http://mb.cision.com/Main/2502/2013227/518394.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.