Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-22

AVENSIA: ÖKAD OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Avensia, som levererar e-handelslösningar, hade en omsättning på 97,4 miljoner krnor (76,5) under andra kvartalet 2021.

Ökningen i kvartalet har främst skett genom ökad debitering för tjänster efter att personalstyrkan ökat med 21 procent och beläggningen på total personal ökat, skriver Avensia.

Rörelseresultatet uppgick till 5,2 miljoner kronor (0,1) vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 procent (0,2).

Andra kvartalet har belastats med 1,2 miljoner kronor i kostnader för leveransåtaganden under andra halvåret 2021.

Kassaflödet var -2,9 miljoner kronor (20,2). Periodens kassaflöde har belastats av årets utdelning -11,1 miljoner kronor (0) samt ökade kundfordringar på -9,0 miljoner kronor.

"Ökningen i kundfordringar är delvis kopplade till implementationen av ett nytt affärssystem som tidvis försenade faktureringen under Q2", skriver Avensia.

Jämförandeperioden 2020 innehöll vidare en skattekredit på cirka 10,8 miljoner kronor som en del av bolagets arbete att parera coronapandemin.

Kassan uppgick vid kvartalets slut till 35,4 miljoner kronor.

"Det är bolagets bedömning att efterfrågan är strukturellt ökande på de marknader där vi är verksamma och att denna efterfrågan på lång sikt kommer att förstärkas i spåren av Covid-19. På kort och medellång sikt kan efterfrågan dock påverkas negativt av den övergripande osäkerheten i omvärlden som Covid-19 har inneburit", skriver Avensia som inte lämnar några resultat- eller omsättningsprognoser.
Författare Direkt-SE