Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

​Aventura Group lanserar digitalt B2B marknadsföringsbolag, genom avknoppning från affärsområdet Business Enabler

Aventura bryter ut en del ur sin Business Enabler-verksamhet för att skapa Headway (HQ Group AB) som ett helägt dotterbolag till Aventura Group. Omsättningen under 2021 förväntas uppnå cirka SEK 10 miljoner pro-forma och vara vinstdrivande. Då bolaget är helägt av Aventura Group kommer resultatet till fullo att inkluderas i gruppens resultat.

Bakgrund 
Sedan en tid tillbaka har ett team inom Aventura:s affärsområde Business Enabler fokuserat på ett snabbväxande segment för att hjälpa internationella techbolag och industriella bolag att skala sin verksamhet i Kina genom digitala kanaler. Detta team har växt snabbt i storlek till 18 medarbetare och fått en stark tillströmning av nya kunder. Eftersom Headway fokuserar på en annan kundgrupp än Aventura (B2B jämfört med B2C) anser styrelsen att det är det logiskt att verksamheten knoppas av och drivs under separat management för att kunna växa fristående och ha bättre förutsättningar att skapa långsiktigt värde. 
 
Digitalt marknadsförings- och försäljningsbolag 
I takt med att den kinesiska ekonomin blir mer digitaliserad så ändras marknadsförutsättningarna drastiskt. Idag uppskattas det enligt McKinsey & Company att cirka 70% av alla köpbeslut inom B2B-segmentet influeras av digitala kanaler i någon form. Detta har ritat om kartan för många bolag som nu snabbt måste anpassa sig till de nya förutsättningarna. 
 
Headway är ett digitalt marknadsföringsbolag som hjälper tech- och B2B-bolag att lansera och växa i Kina genom en bred portfölj av lösningar inom b.la. digital marknadsföring, online leadgenerering, CRM och onlineförsäljning. Headway tar ett helhetsansvar kring kommersialisering i Kina för internationella techbolag, samt driver den digitala marknadsföringen för multinationella industribolag i landet. Bolaget kommer drivas av Marius Ohl, som har lett verksamheten hittills. Marius har över tio års erfarenhet inom digital marknadsföring i Kina. 
 
Intäktsmodellen är främst baserad på månatliga arvoden med avtal som sträcker sig ett till två år. Bland kunder som nyligen anslutit sig tillhör bl.a. PilotLite Ventures, Lindström Group, Perstorp och Envac. 

Snabbväxande segment  
”Headway:s verksamhet har visat imponerande tillväxt det senaste året och det är tydligt att bolaget har hittat en växande nisch. Under förra året var Kina den största destinationen globalt för utländska direktinvesteringar. Innovativa industri- och techbolag från hela världen försätter att söka sig till Kina för tillväxt. Headway har goda möjligheter att bli en ledande aktör for att hjälpa mindre och medelstora B2B- och techbolag att kommersialisera sitt erbjudande och teknik i Kina.”, avslutar Gustav Åström, VD på Aventura Group. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 
 
Om Headway 
Headway är ett digitalt marknadsföringsbolag som hjälper internationella tech- och B2B-bolag att växa på den kinesiska marknaden. Headway tar ett helhetsansvar kring kommersialisering och drift av den digitala affären i Kina inom B2B- och techvertikaler. Headway är ett dotterbolag av Aventura Group AB.

För mer information besök www.headwayb2b.com.  
 
Om Aventura 
Aventura är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare.  Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. 

För mer information besök www.aventura.group.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser. 

Bifogade bilder


Headway Logo
Headway Team Picture

Bifogade filer


​Aventura Group lanserar digitalt B2B marknadsföringsbolag, genom avknoppning från affärsområdet Business Enabler

Författare MFN