Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Avida Finans AB: Rättelse: Felaktigt utsänt pressmeddelande angående kallelse till extrabolagsstämma. Extra bolagsstäm...

Av misstag gick tidigare felaktigt ut en inbjudan till extra
bolagsstämma 7 november 2019. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

---

Kallelse har utfärdats till extra bolagsstämma i Avida Holding AB
(publ), org. nr. 556780-0593. Bolagsstämman hålls 7 november 2019,
kl. 10.00 på Avida Finans AB:s (publ) kontor, Södermalmsallén 36, 118
28 Stockholm.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31
oktober 2019, dels anmäla sitt deltagande på bolagsstämman via e-post
till bolagsstamma@avida.se senast den 31 oktober 2019. Aktieägare ska
i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och i förekommande fall antal biträden, som inte får
vara fler än två.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman.
För att denna omregistrering ska vara genomförd den 31 oktober 2019
måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare
bör skicka fullmakt samt behörighetshandlingar till
bolagsstamma@avida.se i god tid före bolagsstämman. Fullmakt i
original ska uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.avida.se.

Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen
(VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen ("VPS") som
inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt
att delta på stämman måste göra en anmälan till DNB Bank ASA senast
den 28 oktober 2019 klockan 12:00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB
Bank ASA, Veripapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller
per e-post vote@dnb.no.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att omregistreringen till
Euroclear Sweden AB ska kunna genomföras.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera
aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare
registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt
ovan för att äga rätt att delta på stämman.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats, www.avida.se. Kallelse och de handlingar
som hålls tillgängliga inför bolagsstämman skickas till de aktieägare
som begär det. Sådan begäran skickas via e-post till
bolagsstamma@avida.se.

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information kontakta:
Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post:
tord.topsholm@avida.se

Pehr Olofsson, CFO på Avida, Telefon: + 46 72-402 44 94, E-post:
pehr.olofsson@avida.se

Michael Grosche, head of communications and Investor relations,
Telefon +46 70-307 29 36, E-post: michael.grosche@avida.se

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat
på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för
närvarande cirka 120 anställda, med huvudkontor i Stockholm och
kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår
verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att
ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som
andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra
för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar
att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är
noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och
kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/A344FC46E498118AE0...
https://mb.cision.com/Main/16576/2938211/1127402.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.