Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-02

Avkastningsjakt för risksugna

wysiwyg_image

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 11-12 2018.

Den som köper företagsobligationer ska räkna med snedsteg. Risken är att avkastningen blir lägre än på papperet.

Aktiemarknaden är osäker på kort sikt men har visat sig strålande och säker för långsiktiga. Traditionellt har det funnits säkra alternativ till aktier om än med lägre och positiv avkastning.

Den som tar risk belönas med en riskpremie. För aktiemarknaden brukar den anges till 5 procent ovanpå den ränta som statsobligationer ger. Riskpremien torde i dag ligga runt 8 procent samtidigt som räntan på statspapper de senaste åren pendlat runt noll.

I det läget är obligationer utgivna av företag, nästan alltid börs­noterade, intressanta. Löptider ligger på 3–5 år och räntan är oftast rörlig, bestämd till Stibor plus en premie.

Eftersom uppsidan på en obligation är känd i form av räntan handlar ett köpbeslut om att bedöma risker och sätta dessa i relation till belöningen, så kallad risk/reward.

Riskerna kan delas upp i risken för obestånd (låntagaren uppfyller inte lånevillkor såsom krav på soliditet och likviditet eller klarar inte räntebetalningar) och refinansieringsrisk (låntagaren klarar inte att hitta nödvändig ny finansiering när obligationen förfaller).

Eftersträvansvärt på obligationsmarknaden är lönsamma företag med stabila kassaflöden, bra ledning och ägare. Det är inte olikt aktiemarknaden. Till obligationerna knyts ofta säkerheter som kan begränsa nedsidan.

Ökar risken för obestånd under löptiden faller obligationen i kurs under par (100 procent) och blir situationen allvarlig kan fallet bli tiotals procent. Obligationsägarna hanterar annalkande brott mot lånevillkor (kovenanter) genom omröstningar som mildrar dessa och eftergifter kan kombineras med krav på nyemissioner eller annat. Kan tillräcklig likviditet för räntebetalningar inte uppbådas kan, efter omröstning, räntebetalningar skjutas upp. På det sättet, att rulla problemen framför sig, vinner man tid att söka lösningar.

Refinansieringsrisken är inte bara beroende av låntagarens prestationer, utsikter och finansiella ställning utan också av marknadsläget. Inte sällan avtalas genom en omröstning en förlängning av löptiden med 6 månader eller längre och för detta erläggs en premie.

Den som köper företagsobligationer ska räkna med snedsteg. Avkastningen blir lägre än på papperet. Stor riskspridning är svårt att åstadkomma själv. Obligationsfonder erbjuder det men visar under det senaste året att här finns inte mycket att hämta. Fem topprankade fonder gav 2,6 procent före och 1,14 procent efter avgifter. Spiltan toppade 2,55 procent.

För den som vill minska risktagandet torde aktier tillsammans med ren likviditet eller amortering på bolån vara att föredra.

Författare Dag Rolander

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.