Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-14

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO5 till befintliga aktieägare är bestämd till den 22 september 2021

Som tidigare meddelats har styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO5 till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 kommer att löpa under perioden 29 november 2021 till och med den 15 december 2021.

Som tidigare meddelats genom ett pressmeddelande den 31 augusti 2021 (”Meddelandet”) har QuiaPEG, tillsammans med vissa andra beslut som framgår av Meddelandet, beslutat att genomföra riktade nyemissioner av aktier och teckningsoptioner av serie TO5. Emissionerna benämns i enlighet med Meddelandet som den ”Riktade Emissionen”. Den Riktade Emissionen har riktats till ett större antal svenska och utländska investerare. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för utspädningseffekten av den Riktade Emissionen har styrelsen i QuiaPEG också beslutat att emittera sammanlagt 12 089 608 teckningsoptioner av serie TO5 till Bolaget. Bolaget kommer därefter på avstämningsdagen att vederlagsfritt tilldela de tecknade teckningsoptionerna till befintliga aktieägare i Bolaget enligt följande: innehav av fem (5) aktier medför att aktieägare tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner av serie TO5 har beslutats till den 22 september 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 20 september 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO5 är den 21 september 2021.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 samt vidare information om Emissionen framgår av Bolagets pressmeddelande av den 31 augusti 2021.

Bolaget har för avsikt att samtliga teckningsoptioner av serie TO5 ska tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information kontakta:


Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com 

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)


QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Bifogade filer


Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO5 till befintliga aktieägare är bestämd till den 22 september 2021

Författare MFN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.