Du är här

2017-08-18

AVTECH Sweden AB: AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2017

· AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2017 uppgick
till MSEK 3,5(2,7).

· Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2017 var MSEK -1,1
(-2,6) och för sexmånadersperioden MSEK -2,4 (-6,7). Nettoresultatet
för det andra kvartalet 2017 uppgick till MSEK -1,1 (-2,6) och för
sexmånadersperioden -2,4 (-6,7) eller SEK -0,04 (-0,12) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra
kvartalet 2017 till MSEK -1,0 (-0,8) och för sexmånadersperioden
-2,8(-1,5) Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till
MSEK 22,3(vid föregående årsskifte 25,1) .

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 31,1 (vid
föregående årsskifte 33,9) eller SEK 0,58 (0,60) per aktie.
Koncernens soliditet uppgick till 98,1 (96,9) procent.

· I oktober 2016 kommunicerade AVTECH att Bolaget har ingått avtal
med Met Office om teknisk och kommersiell utveckling av de nya
tjänster som AVTECH sedan tidigare har informerat om, bl.a. avseende
turbulens, åska, och övriga extremvindsvarningar. Vidare innebar
avtalet att Met Office tog över ansvaret för väderleveransen kopplat
till Aventus NowCast™ tjänsten, medförande en kostnadssänkning för
väderleveranser.

· I december 2016 informerade bolaget om att man implementerat
Aventus Nowcast™ avseende det i oktober 2016 kommunicerade avtalet
med Lufthansa Cargo AG

· Avtech offentliggjorde i februari 2017 att bolaget tillsammans med
easyJet identifierat källan till problemen med att producera det data
set som krävs för att expansionen av kontraktet till ett fullt ut
betalande kommersiellt avtal, och att easyJet visat stort intresse
för att bli lanseringskund för AVTECH's Aventus SIGMA-lösning, via
ett tre månader långt testavtal med planerad start i april 2017.

· Under april månad etableras ett samarbetsprojekt mellan Met
Office, easyJet, flygplatsen på Gatwick i London och Avtech. Avsikten
med projektet är att förbättra effektiviteten för ankommande flygplan
till Gatwick, genom användning av Aventus som tidsstyrningsverktyg
(TBO - Time Based Operation). Projektet har även en ambition att
delta i en EU finansierad storskaledemonstration för tidsbaserade
operationer in till flygplatser. Met Office och Avtech har ombetts
att hantera projektledningen av projektet. Under maj månad 2017
överlämnades ett detaljerat projektförslag till SESAR JOINT
UNDERTAKING. Projektets löptid kommer att vara 2 år, efter beslut om
delfinansiering.

· I juni 2017 kommunicerade bolaget att AVTECH och easyJet,ett av
Europas ledande flygbolag, har kommit överens om att driftsätta
AVTECH`s Aventus Nowcast Full Flight till hela easyJet flottan,
inkluderande både schweiziska och brittiska flygplan. Beslutet är en
följ av det positiva resultatet vid den nyligen genomförda
produktutvärderingen.

Händelser efter periodens slut

· Utveckling av Aventus SIGMA vädervarningar fortgår. Utvecklingen
av tjänsten, som för närvarande genomgår slutprovning i AVTECHS`s
testmiljö, har krävt utveckling av tekniska lösningar som tagit mer
tid i anspråk än vad som initialt förutsågs. Tjänsten förväntas
sättas i drift hos våra utvecklingskunder, easyJet och BRA -
Braathens Regional Airlines, under 3:e kvartalet 2017.

· Under april månad etablerades ett samarbetsprojekt mellan Met
Office, easyJet, flygplatsen Gatwick i London och AVTECH. Projektet
avser att genom användning av Aventus som tidsstyrningsverktyg (TBO -
Time Based Operation) förbättra effektiviteten till Gatwicks
flygplats, främst genom att ankomsttiden för landande flygplan kan
förutses och styras med större precision än vad som sker idag. EU,
genom samarbetsorganet SESAR JOINT UNDERTAKING, har belutat att
storskaliga försök för att finna metoder som ytterligare förbättrar
utnyttjandet av Europas luftrum ska genomföras mellan 2018-2020. Det
under april upprättade samarbetsprojektet där AVTECH och Met Office
kommer att hantera projektledning, faller helt inom ramen för dessa
storskaliga försök. I maj 2017 ingavs därför en ansökan om
delfinansiering från EU för genomförandet vid Gatwicks Flygplats.

· Det beslutades att efter periodens slut rekrytera två mjukvaruutvecklare till AVTECH`s teknikenhet. Beslutet baseras på en förväntad omsättningsökning som resultat av SIGMA och andra satsningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt
säte i Stockholms kommun.

Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.
Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på
NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon
marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se),
tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på
sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
augusti 2017 kl 08.30 CET.

OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins
aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer,
teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets
produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel
flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp,
effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret
ligger i Stockholm, Kista och koncernen ett intresseföretag i Dubai,
Förenade Arabemiraten. För mer information, se www.avtech.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/avtech-sweden-ab--publ--del...
http://mb.cision.com/Main/106/2328047/710872.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.