Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

AVTECH Sweden AB: AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2018

· AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2018 uppgick
till MSEK 3,3(2,4).

· Rörelseresultatet före avskrivningar för det andra kvartalet 2018
var MSEK 0,2 (-1,1) och för sexmånadersperioden MSEK 0,4 (0,5).
Nettoresultatet för det andra kvartalet 2018 uppgick till MSEK -0,9
(-1,1) och för sexmånadersperioden -1,8 (-2,4) eller SEK -0,03
(-0,03) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra
kvartalet 2018 till MSEK -0,2 (-0,1) och för sexmånadersperioden
-0,5(-2,8). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till
MSEK 17,4 (vid föregående årsskifte 20,4). Ökade marknadsinsatser på
ca 1,3 MSEK samt fortsatt kompletterande produktutveckling på ca 1,9
MSEK har påverkat likviditeten under sexmånadersperioden.

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 28,2 (vid
föregående årsskifte 30,0) eller SEK 0,50 (0,53) per aktie.
Koncernens soliditet uppgick till 96,5 (95,9) procent

· De ökade marknadsföringsinsatserna har inneburit ett deltagande på
mässorna; "The 5th China Aviation NEW TECHNOLOGY Conference", "EMEA
2018 MRO & Flights Ops IT Conference in Amsterdam" och "The 2nd
Connected Aircraft Conference in Dubai". Ett flertal seminarier och
videokonferenser har också genomförts i samarbete med personal från
Met Office under - perioden. Dessa aktiviteter har påtagligt ökat
antalet informerade och potentiella kundföretag. Även om ledtiderna,
från insikt till kontraktsförhandling, brukar vara lång ser vi fram
emot en växande kundbas under det kommande vinterhalvåret. Fokus har
varit på att introducera vårt numera heltäckande produktpaket, vilket
bland annat innebär att våra kunder kan välja mellan flera olika
leverantörslösningar via, datalänk eller WiFi/Internet.

· Under innevarande sexmånadersperiod har en första testversion av
AVTECH proFLIGHT iOS tablet app utprovats av ca 20 piloter från olika
flygbolag. Appen har mottagits på ett mycket positivt sätt. Met
Office 10KM flygväder utgör en världsunik bas som har kombinerats med
AVTECH`s teknik för bearbetning och visualisering av komplext
beslutsunderlag. För första gången har piloter numera tillgång till
världens bästa- högupplösta väder, levererat i realtid och
presenterat på ett användarvänligt sätt.

· Dialogen med flygbolag inom Lufthansa gruppen fortsätter på ett
positivt sätt. Lufthansa Mainline har indikerat en hög
arbetsbelastning i den IT enhet som ansvarar för teknisk integration
av system som Aventus Nowcast.

· Som tidigare meddelats har AVTECH genomfört ett
utvärderingsprojekt av stora delar av nuvarande produktsortiment i
samarbete med Norwegian Air Shuttle. Under perioden har samarbetet
utvecklats till en övertygelse om att AVTECH`s olika produkter kan
förväntas att ingå i Norwegians framtida supportsystem. Norwegian Air
Shuttle har också uttryckt ett stort intresse för att vara
utvecklingskund. Kontraktsförhandlingar har inletts.

· Som tidigare nämnts fortsätter samarbetsprojektet mellan Met
Office, easyJet, och flygplatsen på Gatwick i London. Inom ramen för
samarbetet har olika lösningar för att effektivisera nyttjandet av
flygplatsen diskuterats. Arbetet fortsätter med målsättningen att
utveckla tekniska och finansiella modeller för uppstart av ett
projekt under 2019. Detta på grund av att projektparterna har
beslutat att senarelägga projektstart. Ytterligare en större operatör
har närmat sig med ett dedikerat intresse för AVTECHs produkter och
kunskap inom operationell effektivisering mellan flygplatser och
flygbolag.

· Under perioden har besluts fattats om en utbyggnad av AVTECHs
kärnkompetenser med två nyrekryteringar inom området APP-utveckling
och visualisering av komplex data.

Händelser efter periodens slut

· Den 16/8 2018 kommunicerades att AVTECH och Met Office (UK) ingått
ett 3-årigt samarbetsavtal . Met Office skall leverera väderdata från
den unika 10KM -baserade "High Resolution Weather" till AVTECH's
väderrelaterade tjänster och produkter. Under detta nya kontrakt har
AVTECH en exklusiv tillgång till ett gemensamt utvecklat
API-gränssnitt som skapar möjligheter för användare av AVTECHs
produkter att erhålla den mest detaljerade och korrekta väderprognos
som finns tillgänglig för kommersiellt bruk. AVTECH har genomfört en
omfattande studie av kvaliteten av olika väderrelaterade prognoser
som används inom flyget. Mer än 50 000 flygningar har ingått i
analyserna. Det framgår tydligt att Met Office's 10KM-baserade
vädergrid, jämfört med den gällande standarden inom flyget på 140KM,
ger en reduktion av vind- och temperaturfel på mer än 50%.

· easyJet förväntas att under året 2018 ansluta sig till gruppen av
utvecklingskunder för SIGMA vädervarningssystem där BRA samt
Norwegian sedan tidigare ingår.

· Med Met Office avtalet som utgångspunkt för höstens kampanjer
avser AVTECH öka medvetenheten om företaget i flygbranschen samt öka
marknadskontakterna.

För att nå dessa mål har tre kampanjer definierats:

1. AVTECH Premium - En övergripande benämning på AVTECHs erbjudande -
The modern weather uplink solution. Med nyckelorden SAFE (SIGMA
turbulensvarning), SAVE (Aventus Optimization) och COMFORT (det
resultat som uppnås när systemen används).

2. Aventus SIGMA - 1-2 månaders gratis test av Aventus Premium Sigma
baserat på Met Office 10KM weather grid med turbulensvarning.
Målgruppen är flygbolag med stora 737-flottor, samt flygplan på
långdistanser. Inom flygbolagen riktar sig kampanjen till
chefspiloter och C-nivån, bränslebesparings-specialister och
specialister med fokus på SAFE, SAVE & COMFORT.

3. AVTECH proFlight - 3 månaders gratis test av väderappen- som
vänder sig till professionella piloter. Efter testperioden erbjuds
piloten en årsprenumeration. Ambitionen är ökad exponering och att
genom pilotanvändarna stimulera större flygbolag att abonnera på
tjänsten.

Bland annat planeras:

· återkommande artiklar i fackpress för att beskriva Aventus Premium
och Met Office 10KM vädergrid och hur unikt det är

· banners, annonser, inlägg samt , uppdateringar i AVTECHs kanaler
på sociala medier med utgångspunkt i dels artikelinnehållet ovan och
dels kundintyg från befintliga användare

· Fortsatt deltagande på mässor samt genomförande av ytterligare
webinar.

Mediaaktiviteterna kommer att ske kontinuerligt med upprepade budskap som riktar sig till respektive målgrupp.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och VpmL . Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2018 kl 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/avtech-sweden-ab--publ--del...
http://mb.cision.com/Main/106/2601906/898358.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.