Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

AVTECH Sweden AB: AVTECH Sweden AB (publ)   DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2014

·
AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2014 uppgick
till MSEK 1,9 (1,6).

·
Rörelseresultatet för det första kvartalet 2014 var MSEK -1,9 (-2,4).
Nettoresultatet för det första kvartalet 2014 uppgick till MSEK -2,0
(-2,6) eller SEK -0,04 (-0,20) per aktie.

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första
kvartalet 2014 till MSEK 0,4 (0,3) eller SEK 0,01 (0,02) per aktie.
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 12,9
(vid årsskiftet 1,5) vilket motsvarar SEK 0,26 (0,03) per aktie.

·
Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 25,1 (vid
årsskiftet 15,9) eller SEK 0,50 (0,35) per aktie. Koncernens
soliditet uppgick till 75,7 (64,2) procent.

·
AVTECH offentliggjorde under kvartalet att bolagets intressebolag
AVTECH Middle East LLC har tilldelats tre optioner till det tidigare
kommunicerade kontraktet med Dubai Airports avseende en studie av
beteendet hos vakvirvlar. Det bedömda värdet för AVTECH av de tre
tilldelade optionerna är maximalt ytterligare ca 2,8 MSEK under de 14
månader som grundprojektet.

·
AVTECH offentliggjorde i mars 2014 att man som en del av ett team
bestående av NATS, Siemens, McLaren Applied Technologies och AVTECH,
har vunnit ett kontrakt med Heathrow Airport Limited avseende
kapacitetshantering på flygplatsen. Kontraktet löper under fyra år
och har ett initiellt kontraktsvärde om 80 000 GBP.

·
AVTECH genomförde i slutet av januari 2014 en riktad nyemission av
B-aktier om 5 625 000 B-aktier till en teckningskurs om 2,00 SEK /
B-aktie till en mindre grupp investerare. 2,00 SEK / B-aktie
motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för AVTECH's B-aktie
under 30 handelsdagar på NASDAQ OMX First North med slutdatum den 17
januari 2014, avrundat till närmaste jämn tioöring utan särskild
rabatt. Emissionen tillförde AVTECH 11,25 MSEK före
emissionskostnader om ca 50 KSEK.

·
Styrelsen kommunicerar i denna kvartalsrapport att man har en
oförändrat positiv syn på verksamhetsområdenas potential men
konstaterar att man inte har uppnått lönsamhet i linje med tidigare
kommunicerade förväntningar, d.v.s. under Q1 2014. Styrelsen arbetar
för närvarande med en omfattande såväl intern som extern översyn av
AVTECH's försäljningsprocess i syfte att bolaget snarast möjligt ska
kunna realisera sin potential. Det är viktigt att notera att AVTECH
fortlöpande har fortsatt att stärka sin relation till betydande
potentiella kunder samt partners.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika
aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag
och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och
tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen
optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet,
punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor
i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH
Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett
Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/avtech-sweden-ab--publ----d...
http://mb.cision.com/Main/106/9573901/236756.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.