Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

AVTECH Sweden AB: AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - september 2017

· AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2017 uppgick
till MSEK 3,7(2,7).

· Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2017 var MSEK -0,8
(-2,0) och för niomånadersperioden MSEK -3,2 (-8,9). Nettoresultatet
för det tredje kvartalet 2017 uppgick till MSEK -0,8 (-2,0) och för
niomånadersperioden -3,2 (-8,9) eller SEK -0,06 (-0,16) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje
kvartalet 2017 till MSEK -1,0 ( -3,0). Koncernens likvida medel
uppgick vid periodens slut till MSEK 21,3 (vid föregående årsskifte
25,1).

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 30,3 (vid
föregående årsskifte 33,9) eller SEK 0,54 (0,60) per aktie.
Koncernens soliditet uppgick till 98,1 (96,9) procent.

· Under april månad etablerades ett samarbetsprojekt mellan Met
Office, easyJet, flygplatsen på Gatwick i London och AVTECH. Avsikten
med projektet var att förbättra effektiviteten för ankommande
flygplan till Gatwick, genom användning av Aventus som
tidsstyrningsverktyg (TBO - Time Based Operation).

· I juni 2017 kommunicerade bolaget att AVTECH och easyJet,ett av
Europas ledande flygbolag, har kommit överens om att driftsätta
AVTECH`s Aventus Nowcast Full Flight till hela easyJet flottan,
inkluderande både schweiziska och brittiska flygplan. Beslutet är en
följ av det positiva resultatet vid den nyligen genomförda
produktutvärderingen. Detta efter att ha identifierat källan till
problemen med att producera det data-set som krävdes för expansion av
kontraktet till ett fullt ut betalande kommersiellt avtal.
Driftsättning av Aventus för resterande del av easyJets flotta
förväntas slutföras under kvartal fyra.

· Under september månad färdigutvecklades första versionen av
AVTECH's Aventus SIGMA-lösning. Aventus SIGMA är en högkvalitativ
tjänst som med hög precision presenterar signifikanta väder-
förhållanden såsom isbildning, turbulens, vulkanisk aska, etc. till
flygplanets cockpit i realtid. I den första versionen har AVTECH och
Met Office (UK) fokuserat på högupplöst turbulens samt SIGMET
information längst rutten. Lanseringen av SIGMA turbulens kommer att
ske under fjärde kvartalet. Utvecklingen har skett i nära samarbete
med Met Office (UK) och med easyJet som lanseringskund.

· Rekrytering av ytterligare mjukvaruutvecklare har skett under
perioden då förväntad omsättningsökning väntas som resultat av SIGMA
och andra satsningar.

· Under perioden har vårt utökade samarbete med Met Office (UK)
utöver en skräddarsydd högupplöst turbulenslösning för SIGMA också
resulterat i ytterligare förbättringar av existerande Aventus vind
och temperaturprognoser. Detta innebär en succesivt förbättrad
kundnytta (bränslebesparing, punktlighet och flygsäkerhet) av Aventus
Nowcast systemet. Detta ligger i linje med den kvalitetsgaranti som
AVTECH och Met Office (UK) gemensamt erbjuder AVTECHs kunder.

· I september kommunicerades det pågående arbetet med att ta fram en
SIGMA iOS App där väderrapporter samt Aventus NowCast visualiseras
för pilotanvändaren. Produkten skall även kunna bli ett kraftfullt
verktyg för annan flygoperativ personal.

Händelser efter periodens slut

· AVTECH offentliggjorde i oktober att ett kommersiellt samarbete
inletts med Lufthansa Cargo AG, ( Aventus Nowcast). Tjänsten,
(Aventus Nowcast) ger piloten tillgång till väderdata av högsta
kvalitet och effektivisering kan då ske vad gäller optimering av
flygbanan och på sätt även minska både bränsleförbrukning och
miljöpåverkande utsläpp. Samtalen med övriga flygbolag i
Lufthansa-gruppen fortsätter också, där affärsförutsättningarna är
tämligen likartade.

· Utveckling av Aventus SIGMA vädervarningar fortgår. Utvecklingen
av tjänsten, som för närvarande genomgår slutprovning i AVTECHS`s
testmiljö, har krävt utveckling av tekniska lösningar som tagit mer
tid i anspråk än vad som initialt förutsågs. Tjänsten förväntas
sättas i drift hos våra utvecklingskunder, easyJet och BRA -
Braathens Regional Airlines, under 4:e kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt
säte i Stockholms kommun.

Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på
NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon
marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se),
tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på
sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta
pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 oktober 2017 kl 08.30 CET.

OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins
aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer,
teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets
produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel
flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp,
effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret
ligger i Stockholm, Kista. För mer information, se www.avtech.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/avtech-sweden-ab--publ--del...
http://mb.cision.com/Main/106/2368225/736760.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.