Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

AVTECH:LÄGRE OMS ÄN VÄNTAT PGA FÖRSENINGAR I KONTRAKTSPROCESSER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Avtechs omsättning under det fjärde kvartalet
2019 uppgick till 3,8 miljoner kronor (3,4), enligt bolagets
bokslutskommuniké.

"Att omsättningen för kvartalet blir lägre än prognos är till största del ett
resultat av förseningar i pågående kontraktsprocesser med nya flygbolag",
skriver Avtech i rapporten.

Rörelseresultatet före avskrivningar blev 0,5 miljoner kronor (0,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet
till +0,2 miljoner kronor (-0,1).

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 13,3 miljoner kronor
(15,7 vid föregående årsskifte). Ökade marknads- och utvecklingsinsatser på
cirka 2,3 miljoner kronor har påverkat likviditeten under januari - december.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News