Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-12

Axfood: Beslut fattade vid Axfood AB:s årsstämma den 12 mars 2014

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013 och beslutade, i
enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 15 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 17 mars
2014. Utdelningen beräknas att sändas ut den 20 mars 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska utgå med
sammanlagt 2 525 000 kronor fastställdes av stämman (550 000 kronor
till ordföranden, 400 000 kronor till vice ordföranden och 315 000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman
beslutade att omvälja Antonia Ax:son Johnson, Peggy Bruzelius,
Fredrik Persson, Lars Olofsson, Odd Reitan och Annika Åhnberg.
Årsstämman valde Caroline Berg som ny styrelseledamot.

Caroline Berg är född 1968 och är utbildad i media och psykologi vid
Middlebury College i USA. Hon är HR- och Kommunikationsdirektör i
Axel Johnson Aktiebolag och medlem i koncernledningen. I sin roll
ansvarar hon även för hållbart företagande. Caroline är
styrelseledamot i Axstores AB, Åhléns AB, Axel Johnson International
Aktiebolag, AxFast AB, Filippa K Group AB samt närvarande suppleant i
Martin & Servera Aktiebolag. Hon är även styrelseordförande i Erik
och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.
Caroline kommer att väljas till vice ordförande i styrelsen för Axel
Johnson Aktiebolag vid bolagsstämman i mars 2014. I samband med detta
lämnar hon koncernledningen, där hon arbetat sedan 2006.

Fredrik Persson valdes till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt
valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes
enligt styrelsens förslag.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets
revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av
årsstämman 2016. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn
Thomas Thiel kommer att utses till huvudansvarig för revisionen tills
vidare.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelses förslag, att
anställda inom Axfoodkoncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier
i butiksbolag inom Hemköpskedjan. De personer som ska äga rätt att
förvärva aktier är butikschefer (VD) för butiksbolag som bedrivs
och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio
Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till nästa årsstämma i
bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Persson, ordförande Axfood AB, tel 08-701 61 00
Anders Strålman, vd Axfood AB, tel 070-293 16 93

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2014 kl.
18:15.

Se även www.axfood.se.
Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och
partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda
kedjorna Willys och Hemköp. Antalet butiker uppgår till 252.
Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker
knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och
Willys men också under varumärken som Handlar'n och Tempo. Totalt
samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln
drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1
procent av aktierna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axfood/r/beslut-fattade-vid-axfood-ab-s-arssta...
http://mb.cision.com/Main/1306/9548719/219772.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.