Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-15

Axfood: Beslut fattade vid Axfoods årsstämma

Årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) hölls den 15 mars 2017 i
Stockholm.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en
utdelning på 6 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning
fastställdes den 17 mars 2017. Utdelningen beräknas utbetalas den 22
mars 2017.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att styrelsens arvode
ska utgå med sammanlagt 3 225 000 kronor, varav 675 000 kronor till
ordföranden (oförändrat), 500 000 kronor till vice ordföranden
(oförändrat) och 410 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter
(tidigare 400 000).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman
beslutade om omval av Antonia Ax:son Johnson, Fabian Bengtsson,
Caroline Berg, Mia Brunell Livfors, Ann Carlsson och Lars Olofsson
samt nyval av Christer Åberg.

Christer Åberg är född 1966 och har studerat vid IHM Business School.
Christer Åberg har varit vd för Hilding Anders International AB
(2015-2016) och dessförinnan för Orkla Confectionery & Snacks Sverige
AB (2013-2015), Arla Foods AB (2009-2013) och för Atria Scandinavia
AB (2006-2009). Han har även haft olika poster inom Unilever.
Christer Åberg har lång erfarenhet och kompetens från handel och
leverantörsledet samt produktkunskap inom dagligvaror. Christer Åberg
är för närvarande styrelseledamot i Mekonomen Aktiebolag.

Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelseordförande.

Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt
valberedningens förslag och är överensstämmande med tidigare
riktlinjer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes
enligt styrelsens förslag och är överensstämmande med tidigare
riktlinjer med justeringen att långsiktig rörlig ersättning ska kunna
utgå genom deltagande i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram
istället för genom långsiktig rörlig kontant ersättning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa
ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2017") för
Axfood Aktiebolag (publ). Stämman beslutade även att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv får
ske av högst 200 000 aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att säkra
bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2017 och andra eventuella
aktiebaserade incitamentsprogram. Stämman beslutade vidare om
överlåtelse av aktier i Axfood till deltagare i LTIP 2017 som enligt
villkoren för LTIP 2017 har rätt att erhålla aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anställda
inom Axfood-koncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier i
butiksbolag inom Hemköpskedjan. De personer som ska äga rätt att
förvärva aktier är butikschefer (vd) för butiksbolag som bedrivs
och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio
Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till nästa årsstämma i
bolaget.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på bolagets
hemsida, www.axfood.se.

Årsstämman 2017 var Anders Strålman sista uppdrag som vd och
koncernchef för Axfood Aktiebolag. Han efterträds av Klas Balkow från
och med den 16 mars 2017.

För ytterligare information kontakta:
Mia Brunell Livfors, ordförande Axfood AB, telefon 08-701 61 00 (vx)
Anders Strålman, vd Axfood AB, telefon 070-293 16 93

För pressbilder från stämman kontakta Axfoods pressavdelning, telefon
0702-89 89 83

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2017 klockan
18.30.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är
att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska
marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna
Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar'n och Direkten som är
handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossist-försäljning
sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom
Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel
Johnson AB. Se även axfood.se (http://www.axfood.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axfood/r/beslut-fattade-vid-axfoods-arsstamma,...
http://mb.cision.com/Main/1306/2215220/643434.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.