Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

Axfood: Bra tillväxt med högaktivitetsnivå

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar andra kvartalet:

? Axfoods försäljning var genomgående stark under andra kvartalet,
vilket innebar en bra tillväxt för koncernen. Aktivitetsnivån var hög
i alla dotterbolag och i samtliga kanaler. Vi har fortsatt satsa på
framtida tillväxt, som till stor del är relaterad till vårt digitala
erbjudande, och integrerat gränshandels-kedjan Eurocash och
matkassebolaget Middagsfrid.

Rörelseresultatet för kvartalet låg i linje med föregående år och den
helårsprognos som vi har lämnat. Den underliggande lönsamheten är
stabil, men Hemköps resultat har påverkats av Hemköp City i Stockholm
som tillfälligt stängts för ombyggnation och kostnader för en
expansiv utrullning av e-handel. Därutöver har rörelseresultatet
påverkats av koncernens framtidssatsningar.

Sammanfattning av andra kvartalet 2017

· Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 925 Mkr (10
901), en ökning med 9,4 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 487 Mkr (494), vilket motsvarar en
rörelsemarginal om 4,1 procent (4,5).

· Periodens resultat var 379 Mkr (384) och resultat per aktie 1,81
kr (1,83).

· Eurocash Food AB konsolideras från och med 1 april.
· Den 31 maj förvärvade Axfood matkasseföretaget Middagsfrid.
· Axfood fokuserar på tillväxt och nyinvesteringar, och prognosen
är ett rörelseresultat för 2017

i linje med utfallet 2016.
Sammanfattning av första halvåret 2017

· Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 22 564 Mkr (21
206), en ökning med 6,4 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 884 Mkr (902), vilket motsvarar en
rörelsemarginal om 3,9 procent (4,3).

· Periodens resultat var 688 Mkr (700) och resultat per aktie 3,28
kr (3,34).

· Den 31 januari slutförde Axfood erbjudandet om förvärv av
samtliga aktier i Matse Holding AB.

Per den 31 mars uppgick Axfoods innehav till över 99 procent av
aktierna.

Väsentliga händelser efter balansdagen

· Från den 1 augusti övergår Anders Lexmon från att vara
tillförordnad ekonomi- och finansdirektör

för Axfood-koncernen till att vara ordinarie.
Välkomna att lyssna på dagens telefonkonferens som börjar kl 14:00,
där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och
ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar andra kvartalet 2017.
Presentationen kan följas på axfood.se och/eller via telefon:

Sverige: +46 8 566 426 66
Storbritannien: +44 203 0089 804
USA: +1 855 8315 945.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, 072-23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli
2017 klockan 13:00 CET.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra
och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar
?n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs.
Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och
partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se,
Middagsfrid samt delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är
noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs
mer på www.axfood.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axfood/r/bra-tillvaxt-med-hogaktivitetsniva,c2...
http://mb.cision.com/Main/1306/2307643/700392.pdf
http://mb.cision.com/Public/1306/2307643/9b1b97a855e17e5d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.