Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

aXichem AB: aXichem AB (publ) Kvartalsrapport Januari - mars 2016

Viktiga händelser under perioden

· I februari meddelades att aXichem inlett ett tekniksamarbete med
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, för att utveckla
färgsystem som är mindre miljöbelastande än traditionella
kopparbaserade system. Målsättningen är att ta fram ett färgsystem
som kan användas inom marinindustri och fiskodling.

· aXichems bokslutskommuniké 2015 publicerades den 25 februari.

Viktiga händelser efter periodens slut

· I april meddelade bolaget att en internationell patentansökan
(PCT) avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, som
tillväxtpromotor i djurfoder, hade registrerats. Patentet bygger på
resultat som bolaget fått från en studie, genomförd i Kina, på 9000
kycklingar. Studien visade att de kycklingar som fick aXiphen i
fodret hade en viktökning på ca 5% jämfört med kontrollgruppen.

· aXichems årsredovisning publicerades den 21 april 2016

· I slutet av april kommunicerades att bolaget registrerat en
internationell patentansökan (PCT) avseende aXiphen® som en så kallad
agonist mot en viss typ av receptor, som brukar kallas
capsaicin-receptorn eller TRPV1. En in vitro studie på celler som
bolaget genomfört har påvisat selektiv specificitet för
TRPV1-receptorn. I och med det öppnar sig långsiktigt intressanta
möjligheter för flera olika läkemedelsapplikationer. Ett potentiellt
område är smärtbehandling.

Finansiell sammanfattning

+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Bolagets |2016-01-01|2015-01-01|2015-01-01|2014-01-01|
|resultaträkning i |2016-03-31|2015-03-31|2015-12-31|2014-12-31|
|sammandrag, tkr | | | | |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Nettoomsättning | 0| 0| 0| 376|
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Övriga | 0| 0| 503| 0|
|rörelseintäkter | | | | |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Övriga externa | -941| -1 099| -5 445| -4 964|
|kostnader | | | | |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Personalkostnader | -462| -545| -2 271| -943|
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Av- och | 0| 0| 0| 0|
|nedskrivningar | | | | |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Övriga | 0| 0| -118| 0|
|rörelsekostnader | | | | |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Rörelseresultat | -1 403| -1 644| -7 331| -5 531|
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Ränteintäkter | 0| 0| 1| 16|
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Räntekostnader | -21| -26| -93| -113|
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Resultat efter | -1 424| -1 670| -7 423| -5 628|
|finansiella poster| | | | |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Skatt | 0| 0| 0| 0|
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Periodens resultat| -1 424| -1 670| -7 423| -5 628|
|efter skatt | | | | |
+------------------+----------+----------+----------+----------+

Vd har ordet
Under kvartalet så har vi arbetat vidare med att kommersialisera
aXiphen-feed®. Fältförsöket som gjordes tillsammans med College of
Veterinary Medicine vid South China Agricultural University
avslutades under mars. Resultatet var så intressant att vi valde att
ansöka om ett patent för aXiphen®feed som en tillväxtpromotor i
djurfoder. Det är nu vår absoluta förhoppning att vi ska ha
tillräckligt med effektivitetsdata för att kunna attrahera
utvecklingspartners. Vårt mål är att under hösten upprepa studien,
men då i samarbete med potentiella kunder i Europa och Latinamerika.

När det gäller Novel Food-godkännande är studieunderlaget nu komplett
och endast administrativa frågor kvarstår för att slutföra processen.
Under förutsättning att hanteringen hos berörd myndighet följer den
angivna tidplanen och inte omfattande frågor uppkommer bör aXichem ha
ett Novel Food-godkännande vid årsskiftet 2016-2017.

På området antifoulingområdet pågår tester i samarbete med ledande
färgtillverkare. Eftersom dessa tester görs i naturliga miljöer så är
det en relativt långsam process, då det vanligtvis behövs en sommar
för att kunna utvärdera resultat. Antifouling är ett område som har
mycket stor potential och vi tar oss stegvis vidare och får en allt
bättre uppfattning kring effektivitet och kommersiella möjligheter
för aXiphen. Eftersom full kommersialisering är möjlig först med ett
biocidgodkännande ser vi dock inte trögheten i processen som ett
problem. Förflyttningarna framåt i de båda spåren koordinerar väl.

Vad gäller medicinska applikationer så öppnar sig allt större
möjligheter. aXichem har nyligen ansökt om patentskydd för aXiphen®
som en så kallad TRPV1-agonist. Det är vår övertygelse att detta
kommer att utgöra ett kraftfullt skydd för de flesta medicinska
applikationer, då detta inriktar sig på den generella
verkansmekanismen för vår substans. Vi har under de senast månaderna
också börjat knyta akademiska kontakter i syfte att skapa
forskningssamarbeten. Långsiktigt bedömer jag att medicinska
applikationer är oerhört intressanta för aXichem. Det är därför
väsentligt att vi startar en del processer redan nu, då det kan ta
ett antal år innan tillräckliga data finns för att attrahera
läkemedelsbolag. PheniCare, den smärtlindrande kräm där aXiphen®
ingår som aktiv substans, har som tidigare nämnts fått ett positivt
gensvar efter introduktionen i Hong Kong under förra året.
Försäljningen sker genom det till aXichem närstående bolaget aXimed.
Vi siktar nu på en bredare lansering genom ledande butikskedjor i
Hong Kong och arbetar även med att hitta öppningar på den kinesiska
marknaden. PheniCare innebär inledningsvis inte några stora intäkter
för aXichem men kan på sikt bli en intressant och lönsam produkt.

Avslutningsvis är det min förhoppning att så många intresserade som
möjligt ska komma till vår presentation vid småbolagsdagen i
Stockholm den 13:e juni. Vi ses där!

Johan Arvidsson
VD

Kontaktperson för information: Johan Arvidsson, VD,
johan.arvidsson@axichem.se, tel: +(46) 708 974 439

Om aXichem
aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga
industrikemikalier. Bolagets produkt, aXipen®, är en naturanalog
substans kallad fenylcapsaicin vilket är ett syntetiskt framställt
och patenterat capsaicin. Tillämpningar finns inom en mängd olika
områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i
skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. Bolaget har
ca 400 aktieägare. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om
bolaget finns på www.axichem.se

Adress: Vestre Torggatan 1, 2015 Bergen, Norge Tel: 046-780 06 73
kontakt@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem-ab--publ--kvartalsrapport...
http://mb.cision.com/Main/8586/2012724/517974.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.